Valstybinės teismo medicinos tarnybos darbuotojų vidutinis bruto mėnesinis darbo užmokestis eurais

  

 

Pareigybės pavadinimas
Darbo užmokesčio vidurkis 2018 m. Darbo užmokesčio vidurkis 2019 m. I ketv.
Darbo užmokesčio vidurkis 2019 m. II ketv.

Pareigybių skaičius

Įstaigos vadovas

1907

2541

2541

1

Vadovo pavaduotojas

1522

1903

1903

2

Skyriaus (laboratorijos) vedėjas, patarėjas

1414

1825

1805

14

Teismo medicinos ekspertas

1233

1502

1497

76,35

Teismo medicinos laborantas, teismo medicinos technologas

771

1007

1011

49

Medicinos registratorius

653

883

901

25

Autopsijų pagalbinis darbuotojas, pagalbinis darbuotojas

550

777

781

32

Sveikatos specialistas, specialistas

950

1292

1295

22,5

Darbininkas

582

773

782

12,5

 

 

Informacija atnaujinta 2019-08-07