Valstybinės teismo medicinos tarnybos darbuotojų vidutinis bruto mėnesinis darbo užmokestis eurais

  

 

Pareigybės pavadinimas
Darbo užmokesčio vidurkis 2018 m. Darbo užmokesčio vidurkis 2019 m. I ketv.
Darbo užmokesčio vidurkis 2019 m. II ketv.
Darbo užmokesčio vidurkis 2019 m. III ketv.

Pareigybių skaičius

Įstaigos vadovas

1907

2541

2541
2346

1

Vadovo pavaduotojas

1522

1903

1903
1903

2

Skyriaus (laboratorijos) vedėjas, patarėjas

1414

1825

1805
1860

14

Teismo medicinos ekspertas

1233

1502

1497
1535

72,75

Teismo medicinos laborantas, teismo medicinos technologas

771

1007

1011
1004

47,5

Medicinos registratorius

653

883

901
891

23

Autopsijų pagalbinis darbuotojas, pagalbinis darbuotojas

550

777

781
767

30,5

Sveikatos specialistas, specialistas

950

1292

1295
1292

21,65

Darbininkas

582

773

782
773

12,5

 

 

Informacija atnaujinta 2019-10-14