Paskatinimai ir apdovanojimai

 

 

2015 m. gegužės 20 d. - Padėka Jurbarko skyriaus teismo medicinos ekspertui Algirdui Jokšui už profesionalų, sąžiningą ir atsakingą darbą ir indėlį į sėkmingą teismo medicinos veiklą.

 

2016 m. spalio 31 d. - Už reikšmingą indėlį tiriant sudėtingas bylas garbingi Lietuvos policijos apdovanojimai – pirmojo laipsnio pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus“ - buvo įteikti Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus vyresniesiems teismo medicinos ekspertams Janušui Rybalko ir Jūriui Plentai.