Viešųjų pirkimų archyvas

 

 

Valstybinės teismo medicinos tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 sausio 2 d. 

Įsakymas dėl Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 132-V "Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 2014 liepos 1 d.

Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2013 gruodžio 31 d.

Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2013 lapkričio 13 d.

Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2012 vasario 3 d.

Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2010 kovo 18 d.

 

 

Pirkimų planas

 

Informacija apie vykdomus mažos vertės pirkimus

Informacija apie 2017 m. vykdytus mažos vertės pirkimus

Informacija apie 2016 m. vykdytus mažos vertės pirkimus

Informacija apie 2015 m. vykdytus mažos vertės pirkimus

Informacija apie 2014 m. vykdytus mažos vertės pirkimus

 

 

Vykstančių konkursų techninės specifikacijos:

3D skenerio su programine įranga techninės specifikacijos

DNR analizės sistemos, skirtos žmogaus identifikavimui, techninės specifikacijos

Bazinių organinių ir neorganinių reagentų bei darbo priemonių įsigyjimo techninės specifikacijos

Dviejų automatizuotų DNR išskyrimo sistemų pirkimo techninės specifikacijos

Keturių "Perkin Elmer" chromatografinių sistemų techninės priežiūros, remonto paslaugų ir tam reikalingų sąnaudinių dalių pirkimo techninės specifikacijos

„Agilent Technologies“ skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupulio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais techninės priežiūros, remonto paslaugų ir tam reikalingų sąnaudinių medžiagų techninės specifikacijos

Sąnaudinių medžiagų ir kitų priemonių, reikalingų „Agilent Technologies“ dujų  chromatografams su masių spektrometriniais detektoriais darbui užtikrinti, techninės specifikacijos

2016 HID pirkimo techninė specifikacija

Pastato inžinerinių sistemų priežiūros paslaugų pirkimo techninės specifikacijos

Reagentų ir chemikalų pirkimo techninės specifikacijos

Pamatinių etalonų pirkimo techninės specifikacijos

Skysčių ir dujų chromatografinių sistemų su masių spektrometriniais ir kitais detektoriais techninės priežiūros paslaugų pirkimo techninės specifikacijos

Sąnaudinių medžiagų ir reagentų, reikalingų atlikti žmogaus identifikavimo tyrimus su genetiniais analizatoriais ABI 3130/3500 ir tikro laiko termocikleriu ABI 7500, techninės specifikacijos

Paslaugų, susijusių su mirusiųjų priėmimu, išdavimu, asistavimu ekspertams autopsijų metu, poautopsiniu palaikų paruošimu ir autopsijų sektoriaus patalpų bei įrangos valymu Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriuje, specifikacijų projektas

Pastatų rekonstravimo techninės specifikacijos

Chemikalų ir laboratorinių reikmenų techninės specifikacijos

Dujų chromatografinės sistemos su masių selektyviu(spektrometriniu) detektoriumi ir duomenų banku techninės specifikacijos projektas

Autopsinės vienos darbo vietos įrangos pirkimo techninė specifikacija

Histologinių preparatų dažymo prietaisui pirkimo techninė specifikacija

Priemonių darbui su dujų chromatografu CLARUS 500/HS pirkimo techninės specifikacijos

Skysčių ir dujų chromatografinių sistemų su masių spektrometriniais ir kitais detektoriais techninės priežiūros paslaugų pirkimo techninės specifikacijos

Fizinės pastato ir teritorijos apsaugos adresu Didlaukio 86E, Vilniuje paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas

Skysčių ir dujų chromatografinių sistemų su masių spektrometriniais ir kitais detektoriais techninės priežiūros paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas

Perkamų dujų techninė specifikacija

Matavimo priemonių ir įrenginių patikros ir kalibravimo paslaugų techninė specifikacija

Bazinių organinių ir neorganinių reagentų pirkimo techninė specifikacija

Genetinės analizės sistemos, skirtos žmogaus identifikavimui, techninė specifikacija 2013-04-05

Reagentų ir priemonių imuninei analizei atlikti pirkimo techninė specifikacija 2013-04-08

Dujų chomatografinių sistemų techninės priežiūros paslaugų specifikacija 2013-02-09

 

Vykstantys konkursai:

Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. įgyvendinamo projekto "Pažangių technologijų, taikomų nustatant asmens tapatybę įdiegimas" Nr. LT/2015/VSF/5.1.2.11 lėšomis finansuojamo supaprastinto atviro konkurso "3D skenerio su programine įranga įsigijimo" sąlygos

Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. įgyvendinamo projekto "Pažangių technologijų, taikomų nustatant asmens tapatybę įdiegimas" Nr. LT/2015/VSF/5.1.2.11 lėšomis finansuojamo atviro konkurso "Naujos kartos DNR analizės sistema, skirta žmogaus identifikavimui" sąlygos

Bazinių organinių ir neorganinių reagentų bei darbo priemonių įsigyjimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. įgyvendinamo projekto "Pažangių technologijų, taikomų nustatant asmens tapatybę įdiegimas" Nr. LT/2015/VSF/5.1.2.11 lėšomis finansuojamo supaprastinto atviro konkurso "3D skenerio su programine įranga įsigijimo" sąlygos

Automatizuotos DNR išskyrimo sistemos pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Bazinių organinių ir neorganinių reagentų bei darbo priemonių įsigijimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Reagentų imuninei analizei pirkimo, automatinių analizatorių suteikimo panaudos pagrindu reagentų įsigijimo sutarties galiojimo laikotarpiu bei jų techninės priežiūros ir remonto supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Keturioms dujų cromatografinėms sistemoms reikalingų sąnaudinių dalių, techninės priežiūros, remonto paslaugų supaprastinto atviro konkurso salygos 2016-04-12

Keturioms dujų cromatografinėms sistemoms reikalingų sąnaudinių dalių, techninės priežiūros, remonto paslaugų supaprastinto atviro konkurso salygos 2016-03-25

Dujų chromatografinių sistemų techninės priežiūros, remonto paslaugų ir sanaudinių dalių pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

„AGILENT TECHNOLOGIES“ skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupulio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais techninės priežiūros, remonto paslaugų ir tam reikalingų sąnaudinių medžiagų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Sąnaudinių medžiagų ir kitų priemonių, reikalingų "AGILENT TECHNOLOGIES" dujų chromatografams su masių spektrometriniais detektoriais darbui užtikrinti, pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Sąnaudinių medžiagų ir reagentų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Pastato inžinerinių sistemų priežiūros paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Reagentų ir chemikalų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Pamatinių etalonų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Medicininių ir cheminių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo paslaugų bei pakavimo medžiagų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Skysčių ir dujų chromatografinių sistemų su masių spektrometriniais ir kitais detektoriais techninės priežiūros paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Sąnaudinių medžiagų ir reagentų, reikalingų atlikti žmogaus identifikavimo tyrimus su genetiniais analizatoriais ABI 3130/3500 ir tikro laiko termocikleriu ABI 7500, pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Paslaugų, susijusių su mirusiųjų priėmimu, išdavimu, asistavimu ekspertams autopsijų metu, poautopsiniu palaikų paruošimu ir autopsijų sektoriaus patalpų bei įrangos valymu, pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Rangos darbų gydymo paskirties pastatų 3D1/p ir 4H1/p Baltijos g. 120, Kaune rekonstrukcijai atlikti pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos (koreguota 2014-09-15)

Rangos darbų gydymo paskirties pastatų 3D1/p ir 4H1/p Baltijos g.120, Kaune rekonstrukcijai atlikti pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos (2014-09-05)

Chemikalų ir laboratorinių priemonių pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Dujų chromatografinės sistemos su masių selektyviu(spektrometriniu) detektoriumi ir duomenų banku pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Autopsinės darbo vietos įrengimo pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Histologinių preparatų dažymo aparato pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Priemonių darbui su dujų chromatografu CLARUS/HS pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Skysčių ir dujų chromatografinių sistemų techninės priežiūros paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Skysčių ir dujų chromatografinių sistemų su masių spektrometriniais ir kitais detektoriais techninės priežiūros paslaugų pirkimas

Skysčių ir dujų chromatografinių sistemų techninės priežiūros paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Specialiųjų dujų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Bazinių organinių ir neorganinių reagentų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Reagentų ir priemonių, skirtų imuninei analizei atlikti, supaprastinto atviro konkurso sąlygos

Įrenginių ir matavimo priemonių patikrų ir /ar kalibravimo paslaugų pirkimas

Dujų Chromatografinių Sistemų Techninės Priežiūros Paslaugų Pirkimo Supaprastinto Atviro Konkurso Sąlygos (PDF)

Genetinės analizės sistemos, skirtos žmogaus identifikavimui atviro Konkurso Sąlygos (PDF)

 

Skelbimai

 

1. Informacija apie pradedamą pirkimą:

Skelbimas 2016-12-23

Skelbimas 2016-12-02

Skelbimas 2016-09-14

Skelbimas 2016-08-08

Skelbimas 2016-06-27

Skelbimas 2016-06-22

Skelbimas 2016-06-10

Skelbimas 2016-03-29

Skelbimas 2016-02-12

Skelbimas 2016-01-04

Skelbimas 2015-10-02

Skelbimas 2015-05-20

Skelbimas 2015-05-20

Skelbimas 2015-02-27

Skelbimas 2014-12-05

Skelbimas 2014-11-14

Skelbimas 2014-09-10

Skelbimas 2014-07-09

Skelbimas 2014-07-02

Skelbimas 2014-05-14

Skelbimas 2014-04-04

Skelbimas 2014-03-21

Skelbimas 2013-12-11

Skelbimas 2013-11-13

Skelbimas 2013-08-30

Skelbimas 2013-08-09

Skelbimas 2013-07-12

Skelbimas 2013-05-08

Skelbimas 2013-04-25

Skelbimas 2013-04-06

Skelbimas 2013-04-05

Skelbimas 2013-03-20

 

2. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:

Skelbimas 2016-11-02

Skelbimas 2016-08-19

Skelbimas 2016-08-12

Skelbimas 2016-08-12

Skelbimas 2016-08-05

Skelbimas 2016-04-29

Skelbimas 2016-03-07

Skelbimas 2016-01-22

Skelbimas 2015-10-30

Skelbimas 2015-06-19

Skelbimas 2015-03-23

Skelbimas 2015-02-11

Skelbimas 2015-01-12

Skelbimas 2014-12-03

Skelbimas 2014-10-08

Skelbimas 2014-08-13

Skelbimas 2014-08-13

Skelbimas 2014-06-04

Skelbimas 2014-06-04

Skelbimas 2014-04-11

Skelbimas 2013-12-31

Skelbimas 2013-12-05

Skelbimas 2013-09-18

Skelbimas 2013-07-19

Skelbimas 2013-07-09

Skelbimas 2013-05-24

Skelbimas 2013-05-24

Skelbimas 2013-04-26

Skelbimas 2013-03-27

 

3. Informacija apie sudarytą sutartį:

Skelbimas 2016-11-23

Skelbimas 2016-09-14

Skelbimas 2016-08-31

Skelbimas 2016-08-26

Skelbimas 2016-05-11

Skelbimas 2016-03-25

Skelbimas 2016-03-14

Skelbimas 2016-02-03

Skelbimas 2015-11-13

Skelbimas 2015-07-07

Skelbimas 2015-06-19

Skelbimas 2015-04-10

Skelbimas 2015-03-04

Skelbimas 2015-01-19

Skelbimas 2014-12-05

Skelbimas 2014-11-12

Skelbimas 2014-09-04

Skelbimas 2014-07-09

Skelbimas 2014-06-04

Skelbimas 2014-04-25

Skelbimas 2014-01-17

Skelbimas 2013-12-27

Skelbimas 2013-09-20

Skelbimas 2013-08-23

Skelbimas 2013-07-09

Skelbimas 2013-06-13

Skelbimas 2013-06-06

Skelbimas 2013-05-17

Skelbimas 2013-03-29

 

 

Pirkimų ataskaitos