Apie mus

 

 

Valstybinė teismo medicinos tarnyba (VTMT) yra biudžetinė teismo ekspertizės įstaiga, kurios paskirtis atlikti teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus pagal teismų, prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimus, kitų fizinių ir juridinių asmenų prašymus, diegiant naujus tyrimo metodus ekspertinėje praktikoje, vykdant mokslo tiriamąją, taikomąją ir metodinę veiklą teismo medicinos srityje.

Pagrindiniai VTMT veiklos tikslai:

• teikti teismo medicinos paslaugas - atlikti teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus pagal teismo, prokuratūros ar ikiteisminio tyrimo pareigūnų pavedimus bei, VTMT teismo ekspertizių darymo nuostatų nustatytais atvejais ir tvarka, atlikti teismo medicinos tyrimus pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus;

• užtikrinti savo srities teismo ekspertų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, organizuoti jų kvalifikacijos teikimą bei dalyvauti rengiant teismo medicinos gydytojus;

• užtikrinti bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucijomis.

VTMT ekspertiniai padaliniai įsikūrę 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje ir 3 rajonų centruose – Alytuje, Jurbarke, ir Marijampolėje (žr. Struktūra ir kontaktai). Visos Lietuvos teismo medicinos laboratoriniai tyrimai atliekami Vilniuje, Didlaukio g. 86E. Čia įsikūrusios šiuolaikinius mokslo ir technikos reikalavimus atitinkančios toksikologijos, Serologijos ir DNR, Medicinos kriminalistikos ir Histologijos laboratorijos.

VTMT yra teismo medicinos gydytojų ruošimo bazė, kurioje rengiami būsimieji teismo medikai – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto teismo medicinos studijų rezidentai, dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų, Mykolo Romerio, Vytauto Didžiojo universitetų studentų mokymo procese dėstant teismo medicinos dalyką.

VTMT teismo medicinos ekspertai tobulina profesinę kvalifikaciją šalyje ir užsienyje organizuojamuose profesinio tobulinimo kursuose, seminaruose, mokslinėse – praktinėse konferencijose, rengia metodinius leidinius ir straipsnius mokslinės ir praktinės veiklos temomis Lietuvos recenzuojamuose mokslo ir tarptautiniuose leidiniuose. VTMT bazėje profesinę kvalifikaciją tobulino Italijos, Japonijos, JAV, Baltijos šalių ir kitų Europos šalių įvairių teismo medicinos sričių specialistai.

 VTMT specialistai sėkmingai įsijungė į tarptautinius teismo medicinos srities projektus – Europos Sąjungos 6 Bendrosios Programos projektą DRUID, Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą, dalyvauja Europos Sąjungos 7 Bendrosios Programos teismo genetikos kompetencijų tinklo projekto EUROFORGEN-NoE, Europos policijos kolegijos (CEPOL) ir kitų tarptautinių organizacijų rengiamuose mokymuose bei palyginamųjų tyrimų programose. VTMT yra Lietuvos teismo medikų asociacijos, Baltijos šalių teismo medikų asociacijos, Tarptautinės teismo medicinos akademijos (International Academy of Legal Medicine – IALM), Europos teismo medicinos tarybos (European Council of Legal Medicine – ECLM) narė.

VTMT 2012 m. gruodžio 19 d. Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertų vertinimu akredituota pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005 (Akreditavimo pažymėjimą žr. čia).

 

 

Informacija atnaujinta 2018-09-11