VALSTYBINĖS TEISMO MEDICINOS TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo", siekiant užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje valstybės lygio ekstremalios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu įstaigoje numatoma tokia darbo organizavimo tvarka:

  • neatliekamos nukentėjusiųjų apžiūros asmens sveikatos priežiūros įstaigose be atskiro direktoriaus pavaduotojo ekspertizėms ar direktoriaus pavedimo;
  • organizuojant ekspertų komisijų posėdžius kontakto būdu būtina dėvėti veido kaukes;
  • reguliuojami nukentėjusių asmenų srautai, išlaikant intervalą tarp nukentėjusiųjų asmenų apžiūrų iki 1 val., laiką panaudojant patalpų vėdinimui ir dezinfekcijai;
  • visiems vyresniems nei 6 metų asmenims uždarose erdvėse privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;
  • kaukių dėvėjimas neprivalomas, bet rekomenduojamas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

 

 

Apie mus

 

 

Valstybinė teismo medicinos tarnyba (VTMT) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga, teikianti teismo medicinos paslaugas, asmens sveikatos priežiūros valdymo srityje. VTMT paskirtis – teikti kokybiškas teismo medicinos paslaugas, atliekant teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus pagal teismų, prokuratūros ar ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimus, kitų fizinių ir juridinių asmenų prašymus.
Pagrindiniai VTMT veiklos tikslai:

  • teikti teismo medicinos paslaugas;
  • užtikrinti savo srities teismo ekspertų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, organizuoti jų kvalifikacijos teikimą bei dalyvauti rengiant teismo medicinos gydytojus;
  • užtikrinti bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucijomis.

VTMT ekspertiniai padaliniai įsikūrę 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje ir 3 rajonų centruose – Alytuje, Jurbarke, ir Marijampolėje (žr. Struktūra ir kontaktai). Visos Lietuvos teismo medicinos laboratoriniai tyrimai atliekami Vilniuje, Didlaukio g. 86E esančiose Toksikologijos, Serologijos ir DNR, Medicinos kriminalistikos ir Histologijos laboratorijose, aprūpintose naujausia įranga ir technologijomis.


VTMT yra teismo medicinos gydytojų ruošimo bazė, kurioje rengiami būsimieji teismo medikai – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto teismo medicinos studijų rezidentai, bendradarbiauja su mokslo ir studijų institucijomis. Teismo medicinos ekspertai tobulina profesinę kvalifikaciją profesinio tobulinimo kursuose, seminaruose, mokslinėse – praktinėse konferencijose, dalyvauja rengiant metodinius leidinius ir straipsnius mokslinės ir praktinės veiklos temomis Lietuvos recenzuojamuose mokslo ir tarptautiniuose leidiniuose. VTMT bazėje profesinę kvalifikaciją tobulino Italijos, Japonijos, JAV, Baltijos šalių ir kitų Europos šalių įvairių teismo medicinos sričių specialistai.


VTMT specialistai pagal kompetenciją dalyvauja teismo medicinos srities projektuose, tarptautinių organizacijų rengiamuose mokymuose bei palyginamųjų tyrimų programose.


VTMT yra Lietuvos teismo medikų asociacijos, Baltijos šalių teismo medikų asociacijos, Tarptautinės teismo medicinos akademijos (International Academy of Legal Medicine – IALM), Europos teismo medicinos tarybos (European Council of Legal Medicine – ECLM) narė.


Nuo 2012 m. gruodžio 19 d. VTMT akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertų vertinimu pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“, o 2020 m. liepos 10 d. VTMT akredituota pagal atnaujintą šio standarto versiją - LST EN ISO/IEC 17025:2018 (Akreditavimo pažymėjimą žr. čia).

 

 

Informacija atnaujinta 2021-10-06