Apie mus

 

 

Valstybinė teismo medicinos tarnyba (toliau - VTMT) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga. VTMT savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

VTMT paskirtis – teikti kokybiškas teismo medicinos paslaugas, atliekant teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus pagal teismų, prokuratūros ar ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimus, kitų fizinių ir juridinių asmenų prašymus. 

Pagrindiniai VTMT veiklos tikslai:

  • teikti teismo medicinos paslaugas;
  • užtikrinti savo srities teismo medicinos ekspertų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, organizuoti jų kvalifikacijos teikimą bei dalyvauti rengiant teismo medicinos gydytojus;
  • bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis.

VTMT ekspertiniai padaliniai įsikūrę 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje ir 3 rajonų centruose – Alytuje, Jurbarke ir Marijampolėje (žr. Struktūra ir kontaktai). Teismo medicinos laboratoriniai tyrimai atliekami Vilniuje, Didlaukio g. 86E. Čia įsikūrusios šiuolaikinius mokslo ir technikos reikalavimus atitinkančios Toksikologijos, Serologijos ir DNR, Medicinos kriminalistikos ir Histologijos laboratorijos.  

VTMT 2012 m. gruodžio 18 d. Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertų vertinimu akredituota pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005.
 
   Nr. LA.01.120