Akreditacija
 

Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje (toliau - Įstaiga) įdiegta ir akredituota vadybos sistema pagal tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus. Įstaigą akreditavo Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertai. Atitiktis standarto reikalavimams yra vienu iš kertinių elementų, padedančių užtikrinti optimalų teismo medicinos tyrimų ir ekspertizių užsakovų reikalavimų tenkinimą - tarptautinius standartus atitinkančią teismo medicinos tyrimų (ekspertizių) kokybę ir savalaikiškumą bei sutelkiančių Įstaigos darbuotojus bendram atsakingam darbui, siekiant užsibrėžtų tikslų.
 
Kokybės vadybos sistema apima nuolatinį Įstaigos valdymo struktūros, darbo metodų ir veiklos procesų tobulinimą bei optimizavimą, optimalų Įstaigos materialinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą, darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, Įstaigos veiklos kompetencijos, stabilumo ir prestižo užtikrinimą šalies ir tarptautiniame lygmenyje.
 
Akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.01.120 žr. čia.
 

 

Akreditavimo pažymėjimas

 

Informacija atnaujinta 2022-01-06