Korupcijos prevencija

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimas

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos antikorupcinio elgesio kodeksas

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų elgesio kodeksas

 

Šakinė korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2022 metų programa

 

Valstybinės teismo medicinos tarnybos korupcijos prevencijos ir kontrolės 2015 - 2019 metų programa

 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

 

VTMT direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-68 „Dėl korupcijos prevencijos ir jos kontrolės komisijos Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje sudarymo“

 

VTMT direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-140 „Dėl Valstybinės teismo medicinos tarnybos pareigybių, į kurias skiriant asmenį privaloma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį sąrašo patvirtinimo“

 

 

Praneškite apie korupciją

 

 

VTMT Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros įstaigose 2020-2022 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2021 metais ataskaita

 

VTMT Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros įstaigose 2020-2022 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2020 metais ataskaita

 

VTMT korupcijos prevencijos ir kontrolės 2015-2019 metų programos ir priemonių plano vykdymo ataskaitos

 

 

VTMT dovanų politika

 

VTMT dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

 

 

Paramos gavimas ir teikimas

 

 

Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

 

VTEK informacija dėl viešųjų ir privačių interesų įstatymo

 

Naudingos nuorodos korupcijos prevencijos klausimais:

https://sam.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/7439

 

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje – korupcijos prevencijos specialistė Rasa Diržienė, telefonas (8 5) 278 9048 el. paštas [email protected]

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) inicijuoja antikorupcinio skiepijimo COVID-19 vakcina organizavimo proceso vertinimą. Šiuo klausimu bendradarbiaujama su ikiteisminio tyrimo institucijomis. Numatoma, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba atliks skiepijimo organizavimo proceso antikorupcinį vertinimą, kurio metu įvertins, ar nėra korupcijos rizikų, sudarant ir atnaujinant vakcinavimo pirmumo sąrašus, kaip yra fiksuojami paskiepyti asmenys, ar faktiškai paskiepyti asmenys patenka į paskelbtas vakcinavimo pirmumo grupes.

Nuo šiol Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo linija bus galima pranešti dėl skiepijimo COVID-19 vakcina prioriteto eilės pažeidimo. Pranešti apie pažeidimus bus galima paskambinus numeriu 8 800 66 004, išklausius meniu ir paspaudus „1“.

SAM primena, kad pasitikėjimo linija galima taip pat pranešti apie korupcijos atvejį, mobingą darbe ir skambinti kitais aktualiais sveikatos priežiūros klausimais. Be minėtosios pasitikėjimo linijos, SAM iniciatyva pradeda veikti ir kiti kontrolės procesai, siekiant užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui.

 

 

Informacija atnaujinta 2022-09-05