Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškais: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004.Paskambinkite, jeigu įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma. Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą. Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.
Sveikatos apsaugos ministerija
 

 
Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje – Veiklos valdymo skyriaus korupcijos prevencijos specialistė Kristina Zizirskienė, telefonas (8 5) 272 5049 el. paštas kristina.zizirskiene@vtmt.lt
 
Apie korupcijos atvejį (-us) taip pat galite pranešti:
 •  raštu,
 • telefonu (8 5) 278 9048,
 • faksu (8 5) 278 9047,
 • elektroniniu paštu rastine@vtmt.lt

 

Asmenys, norintys pateikti Valstybinei teismo medicinos tarnybai prašymus, skundus ar pranešimus asmeniškai, tai gali padaryti:
pirmadieniais – ketvirtadieniais: 8 – 12 val. ir 12 val. 45 min. – 17 val.,
penktadieniais 8 – 12 val. ir 12:45– 15 val. 45 min. (prieššventinėmis dienomis – iki 14 val. 45 min.)
 
Kreipiantis raštu, pageidautina nurodyti:
 • vardą, pavardę;
 • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
 •  Valstybinės teismo medicinos tarnybos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
 • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes;
 • ant voko būtina nurodyti – Valstybinė teismo medicinos tarnyba, Didlaukio g. 86E, 08303 Vilnius.
 
Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Valstybinės teismo medicinos tarnybos darbuotoją, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, priimami Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje adresu Didlaukio g. 86E, 08303 Vilnius. Valstybinė teismo medicinos tarnyba, esant asmens pageidavimui, užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje. Valstybinė teismo medicinos tarnyba neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. (toliau – STT). STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), prekybą poveikiu (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
 
Susidūrus su korupcinio pobūdžio veika Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje taip pat galima kreiptis į:
 • Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamą pasitikėjimo telefonu liniją 8 800 66 004 arba prašome skambinti Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos specialistams šiais numeriais:  (8 5) 266 1411; (8 5) 205 3373; (8 5) 219 3309; (8-5) 266 1495, (8-5) 260 4708, (8-5) 205 3372;
 • STT tarnybą visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), faksu (8 5) 266 3307 bei galite pateikti pranešimą apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą arba užpildyti Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą ir ją išsiųsti elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.
 

 

Informacija atnaujinta 2021-03-03