Renginiai ir įvykiai


Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. projektų vykdytojų susitikimas

Š. m. gegužės 29 d. Valstybinė teismo medicinos tarnyba kartu su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) organizavo Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. projektų vykdytojų susitikimą, kuriuo buvo siekiama užtikrinti gerosios projektų valdymo praktikos sklaidą bei praktiškai susipažinti su sėkmingai įgyvendintų projektų pavyzdžiais.

Skaityti daugiau


Mokslinė-praktinė konferencija

2018 m. gegužės 24 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje (Didlaukio g. 86E, Vilnius) vyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Pažangių technologijų, taikomų nustatant asmens tapatybę, diegimas. Aktualūs klausimai teismo medicinos praktikoje“.

Skaityti daugiau


Vidiniai mokymai – seminaras inovatyviųjų viešųjų pirkimų tema

2018 m. gegužės 11 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje vyko vidiniai mokymai – seminaras tema „Ikiprekybiniai ir inovatyvieji viešieji pirkimai“. Renginys buvo organizuojamas kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).

Skaityti daugiau


VTMT vadovybės vertinamoji analizė

2018 m. vasario 21 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje vyko vadovybės vertinamosios analizės posėdis, kuriame buvo pateikta 2017 m. įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinamų programų ,,Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas“ ir ,,Sveikatos sistemos valdymas“ rezultatų apžvalga.

Skaityti daugiau


Teismo medicinos ekspertų priesaika

2018 m. vasario 6 d. Teisingumo ministerijoje prisiekė 14 Valstybinės teismo medicinos tarnybos teismo medicinos ekspertų, kurie bus įrašyti į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą.

Skaityti daugiau