Naujienų prenumerata RSS

Renginiai ir įvykiai


Kvalifikacijos tobulinimo konferencija (2022-12-06)


2022 m. gruodžio 15 d. (ketvirtadienį) 10 val. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje vyks kvalifikacijos tobulinimo renginys - konferencija „Retų teismo medicinos tyrimų atvejų pristatymas ir analizė“. VTMT teismo medicinos ekspertai pristatys retų tyrimų teismo medicinos praktikoje atvejus, renginio svečiai skaitys pranešimus aktualia konferencijoje nagrinėjama tematika.

Skaityti


Kvalifikacijos tobulinimo konferencija (2022-06-20)


2022 m. birželio 16 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys - konferencija „Staigios mirtys“, kurioje įstaigos teismo medicinos ekspertai ir renginio svečiai skaitė pranešimus konferencijoje nagrinėjama tema. Konferencija skirta teismo medicinos gydytojams, laboratorinės medicinos gydytojams, teismo medicinos ekspertams, biomedicinos technologams ir teismo medicinos laborantams.

Skaityti


Vadybos vertinamoji analizė (2022-03-17)


2022 m. kovo 17 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje vyko vadybos vertinamoji analizė, kurioje buvo aptarti įstaigos 2021 metų veiklos, ekspertinės veiklos, vadybos sistemos, kokybės politikos įgyvendinimo, rizikų valdymo, korupcijos prevencijos grupės veiklos, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir kiti aktualūs klausimai.

SkaitytiKonferencijos, seminarai, paskaitos


Tarptautinė konferencija „Naujos psichoaktyviosios medžiagos: žinoma/nežinoma“ (2022-11-29)


2022 m. gruodžio 6 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos vyresnysis teismo medicinos ekspertas, l. e. Toksikologijos laboratorijos vedėjo pareigas dr. Nerijus Karlonas dalyvaus bendroje Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „Naujos psichoaktyviosios medžiagos: žinoma/nežinoma“.

Skaityti


Paskaita „Tarptautinės LGC Standards kompanijos esami ir nauji produktai naudojami teismo medicinos praktikoje“ (2022-11-25)


2022 m. lapkričio 23 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje paskaitą tema „Tarptautinės LGC Standards kompanijos esami ir nauji produktai, naudojami teismo medicinos praktikoje“ Toksikologijos laboratorijos teismo medicinos ekspertams skaitė LGC Standards atstovės iš Lenkijos L.Walachniak ir D.Benedykcińska.

Skaityti


Dalyvavimas spalio mėnesio renginiuose (2022-10-26)


2022 m. spalio 24 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos patarėjas Povilas Radzevičius ir viešųjų pirkimų specialistės Vaida Plaipienė ir Živilė Šukevičienė dalyvavo Viešųjų pirkimų tarnybos organizuotame renginyje – viešųjų pirkimų „Žalioji mugė 2022”, sukvietusiu po vienu stogu viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančius tiekėjus ir pirkimų vykdytojus iš visos Lietuvos.

SkaitytiVizitai, susitikimai


Japonijos kolegės vizitas (2022-10-07)


2022 m. spalio 6 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje lankėsi Japonijos Tarptautinio sveikatos ir gerovės universiteto, įsikūrusio Naritos mieste Čibos prefektūroje, Medicinos mokyklos Teismo medicinos katedros doc. dr. Kie Horioka, šiuo metu atliekanti podokturantūros stažuotę Švedijoje, Stokholmo Karolinska Institute.

Skaityti


Mykolo Romerio universiteto studentų vizitas (2022-09-27)


2022 m. rugsėjo 27 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje lankėsi Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos Teisės ir policijos veiklos studijų studentai - grupė būsimųjų policijos pareigūnų.

Skaityti


Europos Sąjungos šalių jaunųjų prokurorų vizitas (2022-05-06)


2022 m. gegužės 5 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje lankėsi Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros svečiai - jaunieji prokurorai iš Ispanijos, Portugalijos, Bulgarijos ir Graikijos, atvykę į Lietuvą pagal Europos Sąjungos mainų programą.

Skaityti