Naujienų prenumerata RSS

Renginiai ir įvykiai


VTMT vadovybės vertinamoji analizė (2018-02-26)


2018 m. vasario 21 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje vyko vadovybės vertinamosios analizės posėdis, kuriame buvo pateikta 2017 m. įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinamų programų ,,Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas“ ir ,,Sveikatos sistemos valdymas“ rezultatų apžvalga.

Skaityti


Teismo medicinos ekspertų priesaika (2018-02-26)


2018 m. vasario 6 d. Teisingumo ministerijoje prisiekė 14 Valstybinės teismo medicinos tarnybos teismo medicinos ekspertų, kurie bus įrašyti į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą.

Skaityti


Vidiniai mokymai Serologijos ir DNR laboratorijos ekspertams (2018-02-09)


2018 m. vasario 5-8 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje vyko vidiniai mokymai pagal patvirtintą Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamo projekto „Pažangių technologijų, taikomų nustatant asmens tapatybę, įdiegimas” programą.

SkaitytiKonferencijos, seminarai, paskaitos


Tarptautinė Baltijos šalių teismo medikų asociacijos konferencija (2017-09-25)


2017 m. rugsėjo 20 - 22 d. grupė Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialistų dalyvavo tarptautinėje Baltijos šalių teismo medikų asociacijos (Baltic Medico-Legal Association - BMLA) konferencijoje, kuri vyko Taline, Estijoje.

Skaityti


Tarptautinis teismo genetikų kongresas (2017-03-16)


2017 m. kovo 14-15 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Serologijos ir DNR laboratorijos teismo medicinos ekspertės Daiva Bunokienė ir Vilma Ivanova dalyvavo 2-ajame tarptautiniame teismo genetikų kongrese, kuris vyko Londone, Jungtinėje Karalystėje.

Skaityti


Toksikologinių sprendimų pristatymas (2017-02-08)


2017 m. vasario 8 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje pranešimą tema „Toksikologiniai sprendimai“ (Toxicology solutions) skaitė Randox Toxicology specialistas John Lutton, kuris pateikė Didžiosios Britanijos gamintojo Randox Toxicology produktų ir sprendimų toksikologijos laboratorijoms apžvalgą.

 

SkaitytiVizitai, susitikimai


Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto studentų vizitas (2018-04-16)


2018 m. balandžio 10 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje lankėsi Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto IV kurso studentai, kurie susipažino su įstaigos struktūra ir veikla, naujausia laboratorine įranga bei atliekamais teismo medicininiais tyrimais Toksikologijos, Serologijos ir DNR bei Medicinos kriminalistikos laboratorijose.

Skaityti


Uzbekistano Respublikos teismo ekspertų delegacijos vizitas (2018-04-17)


2018 m. kovo 29 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje lankėsi Uzbekistano Respublikos kriminalistinių tyrimų, teismo ekspertizės įstaigų vadovai ir teismo ekspertai. VTMT direktorius Romas Raudys supažindino svečius su įstaigos struktūra ir veikla.

Skaityti


Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos moksleivių vizitas (2018-03-16)


2018 m. kovo 15 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje lankėsi Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos moksleiviai, kurie susipažino su naujausia laboratorine įranga bei atliekamais teismo medicininiais tyrimais Toksikologijos bei Serologijos ir DNR laboratorijose ir išklausė VTMT direktoriaus dr. Romo Raudžio paskaitą apie teismo mediciną.

Skaityti