Naujienų prenumerata RSS

Renginiai ir įvykiai


Konferencija „Teismo medicinos ekspertinio darbo aktualijos“ (2023-12-08)


2023 m. gruodžio 7 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys - konferencija „Teismo medicinos ekspertinio darbo aktualijos“. Konferencija skirta visų specialybių gydytojams, teismo medicinos ekspertams, teismo medicinos technologams ir teismo medicinos laborantams.

Skaityti


UNODC sertifikatas Toksikologijos laboratorijai (2023-08-09)


Siekdami užtikrinti įstaigoje atliekamų tyrimų kokybę ir rezultatų patikimumą pagal tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ reikalavimus, Valstybinės teismo medicinos tarnybos padaliniai dalyvauja tarptautinėse tarplaboratorinių palyginamųjų tyrimų programose.

Skaityti


Konferencija „Naujų technologijų taikymas teismo medicinos praktiniame darbe“ (2023-05-25)


2023 m. gegužės 25 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys - konferencija „Naujų technologijų taikymas teismo medicinos praktiniame darbe“. Konferencija skirta visų specializacijų gydytojams, teismo medicinos ekspertams, biomedicinos technologams ir teismo medicinos laborantams.

SkaitytiKonferencijos, seminarai, paskaitos


Metinis Ankstyvojo perspėjimo sistemos nacionalinio tinklo ekspertų susitikimas (2023-12-08)


2023 m. lapkričio 28 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos vyresnysis teismo medicinos ekspertas, l. e. Toksikologijos laboratorijos vedėjo pareigas, dr. Nerijus Karlonas dalyvavo bendrame Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metiniame Ankstyvojo perspėjimo sistemos nacionalinio tinklo ekspertų susitikime.

Skaityti


Civilinės saugos mokymai (2023-11-24)


2023 m. lapkričio 22 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos darbuotojai dalyvavo nuotoliniuose Civilinės saugos mokymuose.

Skaityti


Paskaita ,,Tarptautinės ,,Agilent“ kompanijos šiuolaikiniai biologinių mėginių paruošimo ir chromatografijos sprendimai” (2023-08-11)


2023 m. rugpjūčio 10 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje Toksikologijos laboratorijos teismo medicinos ekspertai dalyvavo paskaitoje ,,Tarptautinės ,,Agilent“ kompanijos šiuolaikiniai biologinių mėginių paruošimo ir chromatografijos sprendimai”.

SkaitytiVizitai, susitikimai


Latvijos kolegų vizitas (2023-10-13)


2023 m. spalio 11-12 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje (toliau – VTMT) lankėsi kolegos – teismo medicinos ekspertai iš Latvijos valstybinio teismo medicinos ekspertizės centro. Vizitas organizuojamas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą, skirtą teismo ekspertizės sistemos pajėgumų stiprinimui Latvijoje.

Skaityti


Kolegos iš Italijos vizitas (2023-05-04)


2023 m. balandžio 17-28 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje lankėsi Palermo universiteto mokslo darbuotojas, teismo medicinos doc. dr. Giuseppe Davide Albano (Italija). Vizito tikslas – susipažinti su Lietuvos teismo medicinos veikla, aptarti institucinio bendradarbiavimo ir mokslinių tyrimų projektų galimybes.

Skaityti


Moksleivių vizitas (2023-04-11)


2023 m. balandžio 11 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje lankėsi Jaunųjų medikų klubo narių moksleivių grupė, lydima klubo vadovo Algimanto Andrijausko. Moksleiviai susipažino su įstaigos struktūra ir veikla, teismo medicinos specialistų darbo specifika.

Skaityti