Naujienų prenumerata RSS

Renginiai ir įvykiai


Kvalifikacijos tobulinimo konferencija (2022-06-20)


2022 m. birželio 16 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys - konferencija „Staigios mirtys“, kurioje įstaigos teismo medicinos ekspertai ir renginio svečiai skaitė pranešimus konferencijoje nagrinėjama tema. Konferencija skirta teismo medicinos gydytojams, laboratorinės medicinos gydytojams, teismo medicinos ekspertams, biomedicinos technologams ir teismo medicinos laborantams.

Skaityti


Vadybos vertinamoji analizė (2022-03-17)


2022 m. kovo 17 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje vyko vadybos vertinamoji analizė, kurioje buvo aptarti įstaigos 2021 metų veiklos, ekspertinės veiklos, vadybos sistemos, kokybės politikos įgyvendinimo, rizikų valdymo, korupcijos prevencijos grupės veiklos, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir kiti aktualūs klausimai.

Skaityti


UNODC sertifikatas Toksikologijos laboratorijai (2021-06-28)


Siekdami užtikrinti įstaigoje atliekamų tyrimų kokybę ir rezultatų patikimumą pagal tarptautinių ISO standartų reikalavimus, Valstybinės teismo medicinos tarnybos padaliniai dalyvauja tarptautinėse tarplaboratorinių palyginamųjų tyrimų programose.

SkaitytiKonferencijos, seminarai, paskaitos


Mokymai Latvijos kolegoms histologams (2022-09-29)


2022 m. rugsėjo 26-28 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos (toliau – VTMT) Histologijos laboratorijoje lankėsi kolegos histologai iš Latvijos valstybinio teismo medicinos ekspertizės centro. Vizitas organizuojamas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą, skirtą teismo ekspertizės sistemos pajėgumų stiprinimui Latvijoje.

Skaityti


Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metinės ataskaitos pristatymas (2022-06-13)


2022 m. birželio 14 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas organizuoja Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metinės ataskaitos apie narkotikų rinką Europoje iki 2022 m. bei su narkotikais susijusios situacijos Lietuvoje pristatymą, kuriame dalyvaus ir pranešimą tema „Karfentanilio (norkarfentanilio) nustatymas biologinėje medžiagoje ir paplitimas Lietuvoje“ pristatys Valstybinės teismo medicinos tarnybos vyresnysis teismo medicinos ekspertas, l. e. Toksikologijos laboratorijos vedėjo pareigas dr. Nerijus Karlonas.

Skaityti


Vidaus audito mokymai (2022-03-25)


2022 m. kovo 31 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje vyks vadybos sistemos vidaus audito mokymai tema „Vidaus auditas pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO 19011:2018 reikalavimus“. Mokymus ves Valstybinės teismo medicinos tarnybos kokybės vadybininkė Jovita Kerulytė.

SkaitytiVizitai, susitikimai


Mykolo Romerio universiteto studentų vizitas (2022-09-27)


2022 m. rugsėjo 27 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje lankėsi Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos Teisės ir policijos veiklos studijų studentai - grupė būsimųjų policijos pareigūnų.

Skaityti


Europos Sąjungos šalių jaunųjų prokurorų vizitas (2022-05-06)


2022 m. gegužės 5 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje lankėsi Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros svečiai - jaunieji prokurorai iš Ispanijos, Portugalijos, Bulgarijos ir Graikijos, atvykę į Lietuvą pagal Europos Sąjungos mainų programą.

Skaityti


Mykolo Romerio universiteto studentų vizitas (2019-11-21)


2019 m. lapkričio 20 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje lankėsi Mykolo Romerio universiteto Baudžiamosios teisės ir kriminologijos programos magistratūros studijų studentai, kurie susipažino su įstaigos strūktūra, atliekamais teismo toksikologiniais, teismo meidicinos kriminalistikos, teismo genetiniais tyrimais bei naujomis technologijomis.

Skaityti