Naujienų prenumerata RSS

Renginiai ir įvykiai


Mokymai užkrečiamų ligų prevencijos klausimais (2019-04-11)


2019 m. balandžio 11 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje vyko mokymai tema „Aktualūs klausimai teismo medicinos praktikoje – užkrečiamų ligų prevencija: naujos tendencijos ir esama situacija“. Renginio metu taip pat buvo pristatytas Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas apie Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus nuo 2019 metų.

Skaityti


Išleistas vadovėlis seksualinio smurto atvejams tirti (2019-02-22)


2019 metais išleistas pirmasis vadovėlis lietuvių kalba „Seksualinis smurtas. Profesionalaus elgesio taktika”, skirtas ne tik visų specialybių gydytojams, kitiems sveikatos srities specialistams, bet ir teisininkams, medicinos psichologams, socialiniams darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų atstovams – įvairių sričių darbuotojams, susiduriantiems su seksualinio smurto atvejų tyrimu.

Skaityti


VTMT vadovybės vertinamoji analizė (2019-02-21)


2019 m. vasario 21 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje vyko vadovybės vertinamoji analizė. Renginio metu buvo aptarti 2018 m. įstaigos veiklos, vadybos sistemos įgyvendinimo rezultatai, darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo, tolimesnės VTMT veiklos gerinimo perspektyvos, ekspertinio darbo kokybės ir savalaikiškumo užtikrinimo bei kiti aktualūs įstaigos veiklos klausimai.

SkaitytiKonferencijos, seminarai, paskaitos


Tarptautinė teismo medicinos konferencija Kroatijoje (2018-06-11)


2018 m. gegužės 30 – birželio 2 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos teismo medicinos ekspertai Gerda Andriuškevičiūtė, Karolina Ginčienė ir Dmitrijus Fominas, teismo medicinos gydytojai rezidentai Eleonora Jurolaic ir Dalius Banionis dalyvavo 26 –ojoje tarptautinėje teismo medicinos konferencijoje Alpe Adria Pannonia, kuri vyko Kroatijoje, Pulos mieste.

Skaityti


Tarptautinė teismo genetikų konferencija Lenkijoje (2018-06-11)


2018 m. gegužės 17 - 19 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Serologijos ir DNR laboratorijos teismo medicinos ekspertės Daiva Bunokienė ir Vilma Ivanova dalyvavo 11 –oje tarptautinėje haploidinių žymenų konferencijoje (Haploid Markers 2018 Conference), kuri vyko Lenkijoje, Bydgoščiaus mieste.

Skaityti


Tarptautinė mokslinė teismo genetikų konferencija (2018-05-07)


2018 m. gegužės 3 – 4 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai prof. dr. Marija Čaplinskienė ir Serologijos ir DNR laboratorijos teismo medicinos ekspertė Jūratė Jankauskienė dalyvavo Romoje (Italija) vykusioje tarptautinėje mokslinėje teismo genetikų konferencijoje „Žmogaus identifikavimo sprendimai 2018“ (Human Identification Solutions 2018)

SkaitytiVizitai, susitikimai


Vytauto Didžiojo universiteto studentų vizitas (2018-10-25)


2018 m. spalio 25 d. Valstybinėje teismo tarnyboje lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Molekulinės biologijos ir biotechnologijos ir Biocheminės analizės magistrantūros studijų studentai, kurie susipažino su naujausia laboratorine įranga bei atliekamais teismo medicininiais tyrimais Toksikologijos, Serologijos ir DNR, Medicinos kriminalistikos  laboratorijose ir Vilniaus skyriuje.

Skaityti


Mykolo Romerio universiteto studentų vizitas (2018-09-25)


2018 m. rugsėjo 25 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje lankėsi Mykolo Romerio universiteto Teisės ir muitinės veiklos studijų programos IV kurso studentai, kurie susipažino su laboratorijų naujausia įranga bei atliekamais teismo ekspertiniais tyrimais Vilniaus skyriuje,Toksikologijos ir Serologijos DNR laboratorijose.

Skaityti


Moksleivių vizitas (2018-05-30)


2018 m. gegužės 30 d. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje lankėsi Jaunųjų medikų klubo narių moksleivių grupė, lydima klubo vadovo Algimanto Andrijausko. Moksleiviai susipažino su įstaigos struktūra ir veikla, teismo medicinos srities specialistų darbo specifika, atliekamais teismo medicininiais tyrimais.

Skaityti