Paslaugos 

 

 

VTMT atliekamos šių rūšių ir porūšių teismo ekspertizės:
 
1. Mirusių žmonių kūnų ir jų dalių (mirties priežasties, mirties laiko, sužalojimų, jų padarymo priemonių, būdo ir laiko nustatymas, sveikatos sutrikdymo masto nustatymas, amžiaus nustatymas ir kt.);
 
2. Gyvų asmenų (sužalojimų, jų padarymo priemonių, būdo ir laiko nustatymas, sveikatos sutrikdymo masto nustatymas; lytinių būklių - išžaginimo, seksualinio prievartavimo, tvirkinamųjų veiksmų ir kt.; amžiaus, dėl sužalojimų prarasto bendrojo darbingumo netekimo, sveikatos būklės nustatymas ir kt.);

3.
Deontologinės (diagnozės nustatymo, gydymo taktikos įvertinimas ir kiti klausimai, išskyrus alternatyvios (nelicencijuojamos) asmens sveikatos priežiūros atvejus, psichikos sveikatos diagnostikos ir gydymo atvejus ir odontologines (sprendžiant dantų gydymo, protezavimo kokybės ir kita) teismo ekspertizes);


4.
Toksikologinės:
4.1. Etilo alkoholio nustatymas kraujyje, šlapime ir kitoje biologinėje medžiagoje;
4.2. Alkoholio surogatų ir kitų lakių nuodų (metilo, propilinių, butilinių ir amilinių alkoholių, acetono, etilenglikolio ir kt.) nustatymas biologinėje medžiagoje;
4.3. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymas biologinėje medžiagoje;
4.4. Vaistinių medžiagų nustatymas biologinėje medžiagoje;
4.5. Rūgščių, šarmų, fosforo organinių junginių ir kitų cheminių medžiagų nustatymas mirusiųjų biologinėje medžiagoje;
4.6. Karboksihemoglobino ir methemoglobino nustatymas mirusiųjų kraujyje;
  
5. Serologinės:
5.1. Žmogaus kraujo, spermos, seilių nustatymas;
5.2. AB0 sistemos kraujo grupių nustatymas dėmėse;
5.3. Morfologinis plaukų tyrimas;

6. DNR:
6.1. Kraujo ir kitų audinių, išskyrų, plaukų, biologinės kilmės dalelių tapatumo nustatymas (tiriamo objekto DNR profilio sulyginimas su konkretaus asmens DNR profiliu);
6.2. Asmens identifikavimas;
6.3. Giminystės ryšių nustatymas (tėvystė, motinystė, brolystė, vaikų sukeitimas ir kt.);
 
7. Osteologinės:
7.1. Kaulų rūšinės priklausomybės nustatymas;
7.2. Individų skaičiaus nustatymas;
7.3. Lyties, biologinio amžiaus, kūno ilgio bei kitų grupinių ir individualių identifikacinių požymių skeletuose, aukštos temperatūros ar stipriai veikiančių medžiagų paveiktose kaulinėse liekanose nustatymas;
7.4. Skeletavimosi laiko nustatymas;
7.5. Asmens identifikavimas (vaizdų gretinimo metodu, odontologinės identifikacijos metodu);
7.6. Asmens biologinio amžiaus nustatymas pagal vaizdinę medžiagą;
 
8. Medicinos kriminalistikos:
8.1. Sužalojimų, jų padarymo būdo pateiktuose objektuose nustatymas;
8.2. Žalojusio įrankio grupinės priklausomybės nustatymas, įrankio identifikacija pagal sužalojimus pateiktuose objektuose;
8.3. Šautinių sužalojimų tyrimas (šūvio įėjimo, išėjimo žaizdų (angų) nustatymas, sviedinio skersmens nustatymas, sviedinio rūšinės priklausomybės nustatymas, papildomų šūvio faktorių buvimo ar jų poveikio pėdsakų nustatymas, šūvio atstumo nustatymas;
 
9. Metalų koncentracijos nustatymas biologiniuose objektuose;
 
10. Planktono diatomėjų nustatymas biologiniuose objektuose ir vandens telkinio vandenyje;
  
11. Gliukozės kiekio nustatymas mirusiųjų kraujo plazmoje;
 
12. Glikogeno kiekio nustatymas biologiniuose objektuose;
  
13. Histologinės (biologinės kilmės objektų mikroskopinės struktūros, priklausomybės konkrečiam organui nustatymas;  liguistų pokyčių, sužalojimų laiko, sužalojimų pobūdžio nustatymas;  požymių, rodančių pokyčių trukmę, nustatymas panaudojant specialius dažymo būdus).
 
 

Informacija atnaujinta 2021-08-27