PATVIRTINTA
Valstybinės teismo medicinos tarnybos
direktoriaus 2017 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-79
 
 
 
 
 
 
 
VALSTYBINĖS TEISMO MEDICINOS TARNYBOS ATLIEKAMŲ EKSPERTINIŲ TYRIMŲ IR KITŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

  

Serologijos ir DNR laboratorijos atliekamų ekspertinių tyrimų įkainiai

 


Eil. Nr.
Serologijos ir DNR ekspertinio tyrimo ar jo dalies įkainis
Kaina, EUR
1.
Giminystės ryšių nustatymas 3 objektai (vaikas, tėvas, motina). Kiekvienas papildomas tiriamas asmuo - papildomai 110 Eur.
330,00
1.1
Giminystės ryšių nustatymas 3 objektai (vaikas, tėvas, motina) skubos tvarka (per 1 sav.). Tiriant daugiau vaikų, papildomai 150 Eur už kiekvieną vaiką.
450,00
2.
Tėvystės nustatymas be mamos (tėvas ir vaikas). Tiriant daugiau vaikų, papildomai 175 Eur už kiekvieną vaiką.
350,00
3.
DNR išskyrimas iš kaulinio audinio (1 objektas). Už kiekvieną papildomą lyginamąjį (seilių arba kraujo) pavyzdį 110 Eur.
400,00
4.
DNR išskyrimas iš kitų biologinės kilmės objektų ir pakitusio kraujo organinės ekstrakcijos metodu (1 objektas). Už kiekvieną papildomą lyginamąjį pavyzdį 110 Eur.
250,00
5.
DNR profilių sulyginimas (2 objektai).
9,70
6.
Žmogaus kraujo buvimo nustatymas (1 objektas).
30,00
7.
Spermos paieška (1 objektas).
30,00
8.
Seilių paieška (1 objektas).
25,00
9.
Morfologinis plauko tyrimas (1 objektas).
23,00
10.
Žmogaus kraujo grupės nustatymas dėmėje (1 objektas).
25,00
11.
Kraujo, seilių ėminio paėmimas (1 asmeniui).
10,00
 

 

Medicinos kriminalistikos laboratorijos atliekamų ekspertinių tyrimų įkainiai

 


Eil. Nr.
Medicinos kriminalistikos ekspertinio tyrimo ar jo dalies įkainis
Kaina, EUR
1.
Osteologinis vieno skeleto pilnas tyrimas.
88,10
2.
Osteologinis vieno skeleto tyrimas (asmens identifikavimo tyrimas) atliekant video sugretinimą.
93,50
3.
Osteologinis vieno skeleto tyrimas (asmens identifikavimo tyrimas) atliekant video sugretinimą ir pagal medicininę dokumentaciją.
132,00
4.
Osteologinis vieno skeleto tyrimas nustatant skeletavimosi laiką.
54,50
5.
Osteologinis vieno individo biologinio amžiaus nustatymas pagal rentgeno nuotraukas.
57,50

 

Toksikologijos laboratorijos atliekamų ekspertinių tyrimų įkainiai

 

 
Eil. Nr.
Toksikologinio ekspertinio tyrimo ar jo dalies įkainis
Kaina, EUR
1.
Etilo alkoholio nustatymas kraujyje, šlapime ir kt. terpėse.
20,00
2.
Amfetaminų nustatymas šlapime.
72,40
3.
Amfetaminų nustatymas kraujyje.
40,20
4.
Opijatų nustatymas šlapime.
59,90
5.
Opijatų nustatymas kraujyje.
49,00
6.
Benzodiazepinų nustatymas šlapime.
53,20
7.
Benzodiazepinų nustatymas kraujyje.
40,40
8.
Kanabinoidų nustatymas šlapime.
52,50
9.
Kanabinoidų nustatymas kraujyje.
51,50
10.
Barbitūratų ir kitų medikamentų nustatymas biologinėse terpėse HPLC metodu.
37,90
11.
Kokaino nustatymas šlapime.
61,00
12.
Kokaino nustatymas kraujyje.
43,40
13.
Medikamentų nustatymas biologinėje medžiagoje.
132,70
14.
Medikamentų nustatymas mirusiųjų vidaus organuose.
194,00
15.
Lakių nuodų nustatymas biologinėse terpėse dujų chromotografijos metodu.
23,00
16.
Anglies monoksido nustatymas kraujyje.
35,10
17.
Rūgščių ir šarmų nustatymas biologinėje medžiagoje.
41,20
18.
Fosforo organinių junginių (chlorofosas, dichlorofosas, karbofosas, metafosas, DEC 15 ir kt.) nustatymas biologinėje medžiagoje.
188,20
19.
Švino ir švino tetraetilato nustatymas biologinėje medžiagoje.
65,30
20.
Etilenglikolio nustatymas mirusiųjų vidaus organuose.
55,20
21.
Etilenglikolio nustatymas kraujyje, šlapime.
50,10
22.
Psichoaktyvių medžiagų nustatymas biologinėje medžiagoje LC/MS/MS metodu.
52,10
23.
Psichoaktyvių medžiagų nustatymas biologinėje medžiagoje LC/MS TOF metodu.
49,90
24.
Kai kurių naujų psichoaktyvių medžiagų nustatymas šlapime GC/MS metodu.
84,40
25.
Efedrino, katinono ir jų darinių nustatymas šlapime GC/MS metodu.
48,40

 

 

Gyvų asmenų ekspertinių tyrimų įkainiai*  

 

  
Eil. Nr.
Gyvų asmenų ekspertinio tyrimo įkainis
Kaina, EUR
1.
Asmens teismo medicinos apžiūra ir specialisto išvada (su ne daugiau kaip 5 lapais pateiktų papildomųjų medicininių duomenų).
23,30
2.
Asmens teismo medicinos apžiūra ir specialisto išvada (su daugiau kaip 5 lapais pateiktų papildomųjų medicinos duomenų).
39,90
3.
Asmens teismo medicinos apžiūros specialisto išvada pagal medicininius dokumentus (kai pateiktų medicinos dokumentų yra ne daugiau negu 10 lapų).
21,50
4.
Asmens teismo medicinos apžiūros specialisto išvada pagal medicininius dokumentus (kai pateiktų medicinos dokumentų yra daugiau negu 10 lapų).
35,40
5.
Asmens teismo medicinos apžiūros specialisto išvada pagal rašytinius medicinos dokumentus ir (ar) jų priedus (kai elektroniniame ar kitokiame formate pateikti diagnostiniai priedai - rentgeno nuotraukos, tomogramos, kardiogramos, audiogramos ir kt. vertinami be specialisto konsultanto, įskaitant ir asmens apžiūrą, jeigu ji atliekama).
56,90
6.
Asmens teismo medicinos apžiūros specialisto išvada pagal rašytinius medicinos dokumentus ir (ar) jų priedus (kai elektroniniame ar kitokiame formate pateikti diagnostiniai priedai - rentgeno nuotraukos, tomogramos, kardiogramos, audiogramos ir kt. vertinami su specialistu konsultantu, įskaitant ir asmens apžiūrą, jeigu ji atliekama).
96,60
* Įkainiai taikomi, kai nepateikiama ikiteisminio tyrimo įstaigos užduotis ar teismo nutartis.
 
 
Deontologinių, pakartotinių ir sveikatos būklės ekspertinių tyrimų įkainiai
 
 
Eil. Nr.
Deontologinio, pakartotinio ir sveikatos būklės ekspertinio tyrimo įkainis
Kaina, EUR
1.
Sveikatos būklės, pakartotinis ekspertinis tyrimas pagal bylos medžiagą.*
525,40
2.
Deontologinis ekspertinis tyrimas pagal bylos medžiagą.*
865,20
* Įkainiai didinami priklausomai nuo ekspertiniam tyrimui atlikti kviestų konsultantų skaičiaus (vieno konsultanto iš to paties miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigos dalyvavimas tyrime - 33,40 Eur, specialisto konsultanto iš kito miesto - 66,80 Eur).
 
 
Mirusių asmenų ekspertinių tyrimų įkainiai

 

 
Eil. Nr.
Mirusio asmens ekspertinio tyrimo įkainis
Kaina, EUR
1.
Mirties priežasties nustatymas be autopsijos (remiantis išorine mirusiojo asmens apžiūra, vidaus ertmių patikrinimu, medicinos dokumentų, katamnezės ir kt. duomenimis su toksikologiniu alkoholio koncentracijos nustatymo kraujyje tyrimu).*
158,80
2.
Mirusio asmens autopsinis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti (ištyrimas su toksikologiniu alkoholio koncentracijos nustatymo kraujyje tyrimu).*
192,10
*Įkainiai taikomi, kai nepateikiama ikiteisminio tyrimo įstaigos užduotis ar teismo nutartis.

 

Kitų paslaugų įkainiai

 

  
Eil. Nr.
Žmogaus palaikų aprengimo ir įdėjimo į karstą bei saugojimo įkainis
Kaina, EUR
1.
Žmogaus palaikų aprengimas ir įdėjimas į karstą VTMT Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Jurbarko ir Marijampolės skyriuose.*
43,44
2.
Žmogaus palaikų saugojimas 1 parą po mirusiojo tyrimo pasibaigus 4 parų laikotarpiui.
11,58

Eil. Nr.

Dokumentų kopijų parengimo įkainis

Kaina, EUR
1.
Vieno rašytinio, grafinio A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas.
0,06
2.
Vieno rašytinio, grafinio A3 formato lapo dokumento kopijos parengimas.
0,12
3.
Garsinio, regimojo, kompiuterinės informacijos dokumento kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos kainai.
 
Pastaba. Pareiškėjų pageidavimu VTMT parengia oficialių dokumentų kopijas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Oficialaus dokumento kopija rengiama tik pareiškėjui iš anksto atlyginus VTMT išlaidas už jos parengimą ir pateikus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.
 
Dokumentai rengiami nemokamai, kai vykdomi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ar valstybės įgaliotų asmenų prašymai, jiems atliekant funkcijas įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Rašytinių, grafinių A4, A3 formato lapų dokumentų kopijos (iki penkių lapų) parengiamos nemokamai pareiškėjams, gaunantiems socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka, pateikusiems atitinkamą tai patvirtinantį dokumentą.
 
* VTMT Vilniaus skyriuje ši paslauga laikinai neteikiama.
  
PASTABA. Jei dėl paslaugos į įstaigą kreipiasi pareiškėjo įgaliotas atstovas, jis turi pateikti pareiškėjo atstovavimą liudijantį dokumentą.
 

 

Atsiskaitymas už VTMT suteiktas teismo medicinos paslaugas

 

 

Atsiskaitymas už Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje (toliau - VTMT) teikiamas mokamas paslaugas vykdomas vadovaujantis VTMT direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl atsiskaitymo už Valstybinės teismo medicinos tarnybos teikiamas mokamas paslaugas“ patvirtintais įmokų kodais ir mokėjimo kvitais.
Už VTMT teikiamas mokamas paslaugas visi fiziniai ir juridiniai asmenys atsiskaito pagal patvirtintus paslaugų įkainius pavedimu per banką, banko skyriuose ir kitose mokėjimus už paslaugas priimančiose vietose. VTMT struktūriniuose padaliniuose Vilniuje, Didlaukio g. 86E, ir Šiauliuose, V. Kudirkos g. 99, už teikiamas mokamas paslaugas galima atsiskaityti mokėjimo kortele.
Apmokėjimą patvirtinantis dokumentas pateikiamas atvykus į VTMT teismo medicinos eksperto apžiūrai.
 
Mokėjimo kvite nurodoma:
1. Mokėtojo vardas ir pavardė/ūkio subjekto pavadinimas.
2. Gavėjas: Valstybinė teismo medicinos tarnyba.
3. Gavėjo bankas: AB SEB bankas, banko kodas 70440.
4. Sąskaitos numeris: LT 487044060001481685.
5. Mokėjimo suma skaičiais ir valiutos pavadinimas.
6. Mokėjimo paskirtis / įmokos kodas.
7. Įmokos, mokesčio pavadinimas: už suteiktas paslaugas.
     
VTMT struktūriniai padaliniai ir įmokų kodai:

Eil. Nr.

Padalinio pavadinimas

Įmokos kodas

1.

Alytaus skyrius

101

2.

Jurbarko skyrius

102

3.

Marijampolės skyrius

105

4.

Vilniaus skyrius (ambulatorija)

112

5.

Vilniaus skyrius (tanalogija)

113

6.

Serologijos ir DNR laboratorija

115

7.

Toksikologijos laboratorija

116

8.

Kauno skyrius (ambulatorija)

118

9.

Kauno skyrius (tanatologija)

120

10.

Klaipėdos skyrius (ambulatorija)

121

11.

Klaipėdos skyrius (tanatologija)

123

12.

Šiaulių skyrius (ambulatorija)

124

13.

Šiaulių skyrius (tanatologija)

126

14.

Panevėžio skyrius (ambulatorija)

127

15.

Panevėžio skyrius (tanatologija)

128

 

 

Informacija atnaujinta 2020-02-18