Atsiskaitymas už VTMT suteiktas teismo medicinos paslaugas

  

Už Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje (toliau – VTMT) teikiamas mokamas paslaugas visi fiziniai ir juridiniai asmenys atsiskaito pagal patvirtintus paslaugų įkainius pavedimu per banką.
 
Atsiskaitymas už VTMT teikiamas mokamas paslaugas vykdomas vadovaujantis VTMT direktoriaus 2016 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-10 „Dėl įmokų kodų už Valstybinės teismo medicinos tarnybos teikiamas mokamas paslaugas nustatymo“ patvirtintais įmokų kodais ir mokėjimo kvitais.
Atsiskaityti už VTMT teikiamas mokamas paslaugas teismo medicinos tyrimų užsakovai gali banko skyriuose ir kitose mokėjimus už paslaugas priimančiose vietose.
Apmokėjimą patvirtinantis dokumentas pateikiamas atvykus į VTMT teismo medicinos eksperto apžiūrai.
 
Mokėjimo kvite nurodoma:
1. Mokėtojo vardas ir pavardė/ūkio subjekto pavadinimas.
2. Gavėjas Valstybinė teismo medicinos tarnyba.
3. Gavėjo bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440.
4. Sąskaitos numeris LT 487044060001481685. Mokėjimo suma skaičiais ir valiutos pavadinimas.
5. Mokėjimo paskirtis VTMT Vilniaus (Kauno, Klaipėdos ir pan.) skyrius. Įmokos pavadinimas: už suteiktas paslaugas, įmokos kodas.
6. Mokėjimo data.

 

VTMT padaliniai ir įmokų kodai

Eil. Nr.
Padalinio pavadinimas
Įmokos kodas
1.
Alytaus skyrius
101
2.
Jurbarko skyrius
102
3.
Marijampolės skyrius
105
4.
Vilniaus skyrius (ambulatorija)
112
5.
Vilniaus skyrius (tanalogija)
113
6.
Serologijos ir DNR laboratorija
115
7.
Toksikologijos laboratorija
116
8.
Kauno skyrius
118
9.
Klaipėdos skyrius
121
10.
Šiaulių skyrius
124
11.
Panevėžio skyrius
127