Medicinos kriminalistikos laboratorijos atliekamų ekspertinių tyrimų įkainiai


 

Eil. Nr.
Medicinos kriminalistikos ekspertinio tyrimo ar jo dalies įkainis
Kaina, EUR
1.
Osteologinis vieno skeleto pilnas tyrimas.
88,10
2.
Osteologinis vieno skeleto tyrimas (asmens identifikavimo tyrimas) atliekant video sugretinimą.
93,50
3.
Osteologinis vieno skeleto tyrimas (asmens identifikavimo tyrimas) atliekant video sugretinimą ir pagal medicininę dokumentaciją.
132,00
4.
Osteologinis vieno skeleto tyrimas nustatant skeletavimosi laiką.
54,50
5.
Osteologinis vieno individo biologinio amžiaus nustatymas pagal rentgeno nuotraukas.
57,50

  

 

Kitų paslaugų įkainiai

 

 

Eil. Nr.

Dokumentų kopijų parengimo įkainis

Kaina, EUR
1.
Vieno rašytinio, grafinio A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas.
0,06
2.
Vieno rašytinio, grafinio A3 formato lapo dokumento kopijos parengimas.
0,12
3.
Garsinio, regimojo, kompiuterinės informacijos dokumento kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos kainai.
 
Pastaba. Pareiškėjų pageidavimu VTMT parengia oficialių dokumentų kopijas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Oficialaus dokumento kopija rengiama tik pareiškėjui iš anksto atlyginus VTMT išlaidas už jos parengimą ir pateikus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.
 
Dokumentai rengiami nemokamai, kai vykdomi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ar valstybės įgaliotų asmenų prašymai, jiems atliekant funkcijas įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Rašytinių, grafinių A4, A3 formato lapų dokumentų kopijos (iki penkių lapų) parengiamos nemokamai pareiškėjams, gaunantiems socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka, pateikusiems atitinkamą tai patvirtinantį dokumentą.