Serologijos ir DNR laboratorijos atliekamų ekspertinių tyrimų įkainiai

 

 

Eil. Nr.
Serologijos ir DNR ekspertinio tyrimo ar jo dalies įkainis
Kaina, EUR
1.
Giminystės ryšių nustatymas 3 objektai (vaikas, tėvas, motina). Kiekvienas papildomas tiriamas asmuo - papildomai 110 Eur.
330,00
1.1
Giminystės ryšių nustatymas 3 objektai (vaikas, tėvas, motina) skubos tvarka (per 1 sav.). Tiriant daugiau vaikų, papildomai 150 Eur už kiekvieną vaiką.
450,00
2.
Tėvystės nustatymas be mamos (tėvas ir vaikas). Tiriant daugiau vaikų, papildomai 175 Eur už kiekvieną vaiką.
350,00
3.
DNR išskyrimas iš kaulinio audinio (1 objektas). Už kiekvieną papildomą lyginamąjį (seilių arba kraujo) pavyzdį 110 Eur.
400,00
4.
DNR išskyrimas iš kitų biologinės kilmės objektų ir pakitusio kraujo organinės ekstrakcijos metodu (1 objektas). Už kiekvieną papildomą lyginamąjį pavyzdį 110 Eur.
250,00
5.
DNR profilių sulyginimas (2 objektai).
9,70
6.
Žmogaus kraujo buvimo nustatymas (1 objektas).
30,00
7.
Spermos paieška (1 objektas).
30,00
8.
Seilių paieška (1 objektas).
25,00
9.
Morfologinis plauko tyrimas (1 objektas).
23,00
10.
Žmogaus kraujo grupės nustatymas dėmėje (1 objektas).
25,00
11.
Kraujo, seilių ėminio paėmimas (1 asmeniui).
10,00

 
 

Kitų paslaugų įkainiai

 

 

Eil. Nr.

Dokumentų kopijų parengimo įkainis

Kaina, EUR
1.
Vieno rašytinio, grafinio A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas.
0,06
2.
Vieno rašytinio, grafinio A3 formato lapo dokumento kopijos parengimas.
0,12
3.
Garsinio, regimojo, kompiuterinės informacijos dokumento kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos kainai.
 
Pastaba. Pareiškėjų pageidavimu VTMT parengia oficialių dokumentų kopijas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Oficialaus dokumento kopija rengiama tik pareiškėjui iš anksto atlyginus VTMT išlaidas už jos parengimą ir pateikus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.
 
Dokumentai rengiami nemokamai, kai vykdomi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ar valstybės įgaliotų asmenų prašymai, jiems atliekant funkcijas įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Rašytinių, grafinių A4, A3 formato lapų dokumentų kopijos (iki penkių lapų) parengiamos nemokamai pareiškėjams, gaunantiems socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka, pateikusiems atitinkamą tai patvirtinantį dokumentą.