Toksikologijos laboratorijos atliekamų ekspertinių tyrimų įkainiai

 

 

Eil. Nr.
Toksikologinio ekspertinio tyrimo ar jo dalies įkainis
Kaina, EUR
1.
Etilo alkoholio nustatymas kraujyje, šlapime ir kt. terpėse.
20,00
2.
Amfetaminų nustatymas šlapime.
72,40
3.
Amfetaminų nustatymas kraujyje.
40,20
4.
Opijatų nustatymas šlapime.
59,90
5.
Opijatų nustatymas kraujyje.
49,00
6.
Benzodiazepinų nustatymas šlapime.
53,20
7.
Benzodiazepinų nustatymas kraujyje.
40,40
8.
Kanabinoidų nustatymas šlapime.
52,50
9.
Kanabinoidų nustatymas kraujyje.
51,50
10.
Barbitūratų ir kitų medikamentų nustatymas biologinėse terpėse HPLC metodu.
37,90
11.
Kokaino nustatymas šlapime.
61,00
12.
Kokaino nustatymas kraujyje.
43,40
13.
Medikamentų nustatymas biologinėje medžiagoje.
132,70
14.
Medikamentų nustatymas mirusiųjų vidaus organuose.
194,00
15.
Lakių nuodų nustatymas biologinėse terpėse dujų chromotografijos metodu.
23,00
16.
Anglies monoksido nustatymas kraujyje.
35,10
17.
Rūgščių ir šarmų nustatymas biologinėje medžiagoje.
41,20
18.
Fosforo organinių junginių (chlorofosas, dichlorofosas, karbofosas, metafosas, DEC 15 ir kt.) nustatymas biologinėje medžiagoje.
188,20
19.
Švino ir švino tetraetilato nustatymas biologinėje medžiagoje.
65,30
20.
Etilenglikolio nustatymas mirusiųjų vidaus organuose.
55,20
21.
Etilenglikolio nustatymas kraujyje, šlapime.
50,10
22.
Psichoaktyvių medžiagų nustatymas biologinėje medžiagoje LC/MS/MS metodu.
52,10
23.
Psichoaktyvių medžiagų nustatymas biologinėje medžiagoje LC/MS TOF metodu.
49,90
24.
Kai kurių naujų psichoaktyvių medžiagų nustatymas šlapime GC/MS metodu.
84,40
25.
Efedrino, katinono ir jų darinių nustatymas šlapime GC/MS metodu.
48,40

   

 

Kitų paslaugų įkainiai

 
 

Eil. Nr.

Dokumentų kopijų parengimo įkainis

Kaina, EUR
1.
Vieno rašytinio, grafinio A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas.
0,06
2.
Vieno rašytinio, grafinio A3 formato lapo dokumento kopijos parengimas.
0,12
3.
Garsinio, regimojo, kompiuterinės informacijos dokumento kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos kainai.
 
Pastaba. Pareiškėjų pageidavimu VTMT parengia oficialių dokumentų kopijas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Oficialaus dokumento kopija rengiama tik pareiškėjui iš anksto atlyginus VTMT išlaidas už jos parengimą ir pateikus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.
 
Dokumentai rengiami nemokamai, kai vykdomi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ar valstybės įgaliotų asmenų prašymai, jiems atliekant funkcijas įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Rašytinių, grafinių A4, A3 formato lapų dokumentų kopijos (iki penkių lapų) parengiamos nemokamai pareiškėjams, gaunantiems socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka, pateikusiems atitinkamą tai patvirtinantį dokumentą.

 

Pastaba: tyrimai atliekami biologinėje medžiagoje