Vilniaus skyriaus atliekamų ekspertinių tyrimų įkainiai

 

   

Gyvų asmenų ekspertinių tyrimų įkainiai*
 
 
Eil. Nr.
Gyvų asmenų ekspertinio tyrimo įkainis
Kaina, EUR
1.
Asmens teismo medicinos apžiūra ir specialisto išvada (su ne daugiau kaip 5 lapais pateiktų papildomųjų medicininių duomenų).
23,30
2.
Asmens teismo medicinos apžiūra ir specialisto išvada (su daugiau kaip 5 lapais pateiktų papildomųjų medicinos duomenų).
39,90
3.
Asmens teismo medicinos apžiūros specialisto išvada pagal medicininius dokumentus (kai pateiktų medicinos dokumentų yra ne daugiau negu 10 lapų).
21,50
4.
Asmens teismo medicinos apžiūros specialisto išvada pagal medicininius dokumentus (kai pateiktų medicinos dokumentų yra daugiau negu 10 lapų).
35,40
5.
Asmens teismo medicinos apžiūros specialisto išvada pagal rašytinius medicinos dokumentus ir (ar) jų priedus (kai elektroniniame ar kitokiame formate pateikti diagnostiniai priedai - rentgeno nuotraukos, tomogramos, kardiogramos, audiogramos ir kt. vertinami be specialisto konsultanto, įskaitant ir asmens apžiūrą, jeigu ji atliekama).
56,90
6.
Asmens teismo medicinos apžiūros specialisto išvada pagal rašytinius medicinos dokumentus ir (ar) jų priedus (kai elektroniniame ar kitokiame formate pateikti diagnostiniai priedai - rentgeno nuotraukos, tomogramos, kardiogramos, audiogramos ir kt. vertinami su specialistu konsultantu, įskaitant ir asmens apžiūrą, jeigu ji atliekama).
96,60
* Įkainiai taikomi, kai nepateikiama ikiteisminio tyrimo įstaigos užduotis ar teismo nutartis.

 

 

Deontologinių, pakartotinių ir sveikatos būklės ekspertinių tyrimų įkainiai

 

 

Eil. Nr.
Deontologinio, pakartotinio ir sveikatos būklės ekspertinio tyrimo įkainis
Kaina, EUR
1.
Sveikatos būklės, pakartotinis ekspertinis tyrimas pagal bylos medžiagą.*
525,40
2.
Deontologinis ekspertinis tyrimas pagal bylos medžiagą.*
865,20
* Įkainiai didinami priklausomai nuo ekspertiniam tyrimui atlikti kviestų konsultantų skaičiaus (vieno konsultanto iš to paties miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigos dalyvavimas tyrime - 33,40 Eur, specialisto konsultanto iš kito miesto - 66,80 Eur).

 

 

Mirusių asmenų ekspertinių tyrimų įkainiai
 

Eil. Nr.
Mirusio asmens ekspertinio tyrimo įkainis
Kaina, EUR
1.
Mirties priežasties nustatymas be autopsijos (remiantis išorine mirusiojo asmens apžiūra, vidaus ertmių patikrinimu, medicinos dokumentų, katamnezės ir kt. duomenimis su toksikologiniu alkoholio koncentracijos nustatymo kraujyje tyrimu).*
158,80
2.
Mirusio asmens autopsinis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti (ištyrimas su toksikologiniu alkoholio koncentracijos nustatymo kraujyje tyrimu).*
192,10
*Įkainiai taikomi, kai nepateikiama ikiteisminio tyrimo įstaigos užduotis ar teismo nutartis.

 

 

Kitų paslaugų įkainiai

 

 
Eil. Nr.
Žmogaus palaikų aprengimo ir įdėjimo į karstą bei saugojimo įkainis
Kaina, EUR
1.
Žmogaus palaikų aprengimas ir įdėjimas į karstą VTMT Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Jurbarko ir Marijampolės skyriuose.*
43,44
2.
Žmogaus palaikų saugojimas 1 parą po mirusiojo tyrimo pasibaigus 4 parų laikotarpiui.
11,58

Eil. Nr.

Dokumentų kopijų parengimo įkainis

Kaina, EUR
1.
Vieno rašytinio, grafinio A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas.
0,06
2.
Vieno rašytinio, grafinio A3 formato lapo dokumento kopijos parengimas.
0,12
3.
Garsinio, regimojo, kompiuterinės informacijos dokumento kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos kainai.
 
Pastaba. Pareiškėjų pageidavimu VTMT parengia oficialių dokumentų kopijas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Oficialaus dokumento kopija rengiama tik pareiškėjui iš anksto atlyginus VTMT išlaidas už jos parengimą ir pateikus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.
 
Dokumentai rengiami nemokamai, kai vykdomi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ar valstybės įgaliotų asmenų prašymai, jiems atliekant funkcijas įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Rašytinių, grafinių A4, A3 formato lapų dokumentų kopijos (iki penkių lapų) parengiamos nemokamai pareiškėjams, gaunantiems socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka, pateikusiems atitinkamą tai patvirtinantį dokumentą.
 
* VTMT Vilniaus skyriuje ši paslauga laikinai neteikiama.

 

PASTABA. Jei dėl paslaugos į įstaigą kreipiasi pareiškėjo įgaliotas atstovas, jis turi pateikti pareiškėjo atstovavimą liudijantį dokumentą.

 

 

Informacija atnaujinta 2020-02-18