Komisijos ir darbo grupės

 

  • Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo komisija

   Plačiau žiūrėti čia

 

  • Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija

   Plačiau žiūrėti čia.

 

  • Viešųjų pirkimų komisijos

   Viešojo pirkimo komisija pirkimo (pirkimų) procedūroms atlikti sudaroma atskiram pirkimui (atskiriems pirkimams), jei nustatomos užduotys ir suteikiami įgaliojimai toms užduotims atlikti. Komisija sudaroma Valstybinės teismo medicinos tarnybos (toliau - VTMT) direktoriaus įsakymu. Komisija dirba vadovaudamasi VTMT direktoriaus įsakymu patvirtinto Valstybinės teismo medicinos tarnybos viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo nuostatomis.

 

  • Teismo medicinos tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo darbo grupė

  Valstybinės teismo medicinos tarnybos (toliau - VTMT) darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas vadovaujantis vadybos sistemos procedūra PR-10 „Darbuotojai“, kurioje reglamentuojami esminiai darbuotojų kvalifikacijos     tobulinimo, mokymo poreikių identifikavimo, šių poreikių patenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, mokymų rezultatyvumo įvertinimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo formų ir kiti aktualūs šios veiklos aspektai. VTMT darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo darbo grupė organizuoja kvalifikacijos tobulinimo veiklos planavimą, konferencijų, seminarų, mokymų ir kitų kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimą, vykdymą ir priežiūrą.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-04-12