Valstybinės  teismo medicinos tarnybos direktorius dr. Romas Raudys

 

Gimė 1972 m. gegužės 18 d. Klaipėdoje
 
Išsilavinimas 
1997 m. – baigė Kauno medicinos akademijos Medicinos fakultetą, medicinos gydytojo kvalifikacija. (magistro laipsnio atitikmuo)  
1999 m. – Kauno medicinos akademija, teisės medicinos gydytojo kvalifikacija
2005 m. – Vilniaus universitete apsigynė disertaciją tema „Teismo medicininiai tyrimai (ekspertizės) išžaginimų atvejais: buvusio prievartinio lytinio akto įrodymas ir pasekmės moters sveikatai“ ir įgijo medicinos mokslų daktaro laipsnį (biomedicinos mokslai, medicina (07B)
 

Stažuotės ir papildomas išsilavinimas  

2004 m. - stažavosi Miunsterio universiteto Teismo medicinos institute (Vokietija). Stažuotės programa „Teismo medicinos organizaciniai ir tanatologijos klausimai“ 
2008 m. – stažavosi Hanoverio universiteto Teismo medicinos institute ir Generalinio policijos komisaro būstinėje (Vokietija). Stažuotės programa „Teismo medicinos veiklos organizavimas ir bendradarbavimas su teisėsaugos institucijomis“

2009 m. – stažavosi Palermo universiteto Teismo medicinos institute (Italija). Stažuotės programa „Staigių mirčių tyrimai ir analizė“

2009 m. - stažavosi Miuncheno universiteto Teismo medicinos institute (Vokietija). Stažuotės programa „Teismo medicinos tanatologija“

2011 m. – stažavosi Kopenhagos universiteto Teismo medicinos institute (Danija). Stažuotės programa „Antropologiniai ir teismo medicinos radiologiniai tyrimai“ 

 

Darbo patirtis ir profesinė veikla 
1999-2000 m. – Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teismo medicinos ekspertas, Klinikinių ekspertizių skyriaus vedėjas 
2001-2009 m. – Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto direktoriaus pavaduotojas ekspertizėms, Klinikinių ekspertizių skyriaus vedėjas, mokslo darbuotojas, teismo medicinos ekspertas

2002 m. – Mykolo Romerio universiteto lektorius

2003 m. – įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, turintis kvalifikaciją atlikti mirusiųjų, gyvų asmenų ir deontologines ekspertizes

2010-2012 m. - Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojas ekspertizėms

2012-08-30-2015-01-01 – Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius

Nuo 2015-01-01 – Valstybinės teismo medicinos tarnybos direktorius

 
Dalyvavimas oficialiose komisijose, darbo grupėse 
2003 m. - tarpžinybinės darbo grupės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje „Dėl teismo medicinos specialistų ir ekspertų darbo organizavimo problemų sprendimo“ narys

2003 m. – VTMT kvalifikacinės komisijos teismo eksperto kvalifikacijai teikti pirmininkas

2005 m. – įrašytas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos specialistų konsultantų sąrašą

2005-2011 m. – Europos Sąjungos 6 BPD „DRUID“ – „Vairavimas apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių-psichotropinių medžiagų ir medikamentų“ projekto vykdymo darbo grupės narys

2007-2009 m. – dalyvavimas „Nacionalinėje nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programoje“, rengiant teismo medicinos Lietuvoje koncepciją ir jos įgyvendinimo priemones

2008-2011 m. – tarpžinybinės darbo grupės, rengusios „Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo pakeitimo įstatymo“ projektą, narys

2010-2011 m. - tarpžinybinės darbo grupės, rengusios „Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro rekomendacijų dėl užduočių specialistams ir ekspertams skyrimo“ projektą, narys

2011-2012 m. – Lietuvos Respublikos kultūros ministro sudarytos tarpžinybinės darbo grupės, rengusios „Lietuvos Respublikos žuvusiųjų ir nužudytų asmenų palaikų paieškos ir laidojimo vietų įamžinimo įstatymo“ projektą, narys

2012 m. – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko sudarytos tarpžinybinės darbo grupės teismo medicinos veiklos problemoms spręsti narys

2012 m. – tarptautinis techninis ekspertas (Estijos akreditacijos centro kvietimu) akredituojant Estijos Teismo ekspertizės instituto teismo medicinos skyrius 

 

Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose

1999 m. – Baltijos šalių teismo medicinos asociacijos narys

2002 m. –  Lietuvos teisės medicinos asociacijos prezidentas

2003 m. - Europos teismo medicinos tarybos (European Council of Legal Medicine - ECLM) narys