Valstybinės  teismo medicinos tarnybos direktorius dr. Romas Raudys

 

Gimimo data ir vieta 1972 m. gegužės 18 d., Klaipėda, Lietuva
 
Išsilavinimas 
2005 m. – Vilniaus universitete apsigynė disertaciją tema „Teismo medicininiai tyrimai (ekspertizės) išžaginimų atvejais: buvusio prievartinio lytinio akto įrodymas ir pasekmės moters sveikatai“ ir įgijo medicinos mokslų daktaro laipsnį (biomedicinos mokslai, medicina (07B)
1999 m. – Kauno medicinos akademija, teisės medicinos gydytojo kvalifikacija
1997 m. – Kauno medicinos akademijos Medicinos fakultetas, medicinos gydytojo kvalifikacija (magistro laipsnio atitikmuo)
 

Darbo patirtis ir profesinė veikla
Nuo 2015 m. – Valstybinės teismo medicinos tarnybos direktorius
2012-08-30-2015 m. – Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius
2010-2012 m. - Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojas ekspertizėms
2003 m. – įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, turintis kvalifikaciją atlikti mirusiųjų, gyvų asmenų ir deontologines ekspertizes
2002 m. – Mykolo Romerio universiteto lektorius
2001-2009 m. – Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto direktoriaus pavaduotojas ekspertizėms, Klinikinių ekspertizių skyriaus vedėjas, mokslo darbuotojas, teismo medicinos ekspertas
1999-2000 m. – Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teismo medicinos ekspertas, Klinikinių ekspertizių skyriaus vedėjas


Stažuotės ir papildomas išsilavinimas
2015 m. – Čibos universiteto Teismo medicinos mokymo ir tyrimų centras (Japonija). Stažuotės programa „Teismo medicinos veiklos organizavimas“
2011 m. – Kopenhagos universiteto Teismo medicinos institutas (Danija). Stažuotės programa „Antropologiniai ir teismo medicinos radiologiniai tyrimai“
2009 m. - Miuncheno universiteto Teismo medicinos institutas (Vokietija). Stažuotės programa „Teismo medicinos tanatologija“
2009 m. – Palermo universiteto Teismo medicinos institutas (Italija). Stažuotės programa „Staigių mirčių tyrimai ir analizė“
2008 m. – Hanoverio universiteto Teismo medicinos institutas ir Generalinio policijos komisaro būstinė (Vokietija). Stažuotės programa „Teismo medicinos veiklos organizavimas ir bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis“
2004 m. - Miunsterio universiteto Teismo medicinos institutas (Vokietija). Stažuotės programa „Teismo medicinos organizaciniai ir tanatologijos klausimai“


Dalyvavimas oficialiose komisijose, darbo grupėse
2012–2017 m. – tarptautinis techninis ekspertas (Estijos akreditacijos centro kvietimu) akredituojant Estijos teismo ekspertizės instituto teismo medicinos skyrius
2012 m. – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko sudarytos tarpžinybinės darbo grupės teismo medicinos veiklos problemoms spręsti narys
2011-2012 m. – Lietuvos Respublikos kultūros ministro sudarytos tarpžinybinės darbo grupės, rengusios „Lietuvos Respublikos žuvusiųjų ir nužudytų asmenų palaikų paieškos ir laidojimo vietų įamžinimo įstatymo“ projektą, narys
2010-2011 m. - tarpžinybinės darbo grupės, rengusios „Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro rekomendacijų dėl užduočių specialistams ir ekspertams skyrimo“ projektą, narys
2008-2011 m. – tarpžinybinės darbo grupės, rengusios „Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo pakeitimo įstatymo“ projektą, narys
2007-2009 m. – dalyvavimas „Nacionalinėje nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programoje“, rengiant teismo medicinos Lietuvoje koncepciją ir jos įgyvendinimo priemones
2005-2011 m. – Europos Sąjungos 6 BPD „DRUID“ – „Vairavimas apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių-psichotropinių medžiagų ir medikamentų“ projekto vykdymo darbo grupės narys
2005 m. – įrašytas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos specialistų konsultantų sąrašą
2003 m. – VTMT kvalifikacinės komisijos teismo eksperto kvalifikacijai teikti pirmininkas
2003 m.
tarpžinybinės darbo grupės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje „Dėl teismo medicinos specialistų ir ekspertų darbo organizavimo problemų sprendimo“ narys


Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose
2003 m.
Europos teismo medicinos tarybos (European Council of Legal Medicine - ECLM) narys
2002 m. – Lietuvos teisės medicinos asociacijos prezidentas
1999 m. – Baltijos šalių teismo medicinos asociacijos narys

 

 

Vadovo 2021 metų veiklos užduotys

 

 

Informacija atnaujinta 2021-09-21