Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai

 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr.V-298/158/A1-86 Dėl sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2003, Nr. 52-2357)

 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. V-505 Dėl medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo prichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir bendrosios asmens būklės įvertinimo metodikų patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 71-2641)

 

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-497 Dėl Lietuvos Higienos normos HN 91:2007 "Žmonių palaikų vežimas, laikymas, šarvojimas. Bendrieji higienos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimas (Žin., 2007, Nr. 68-2693)

 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl Valstybinės teismo medicinos tarnybos nuostatų patvirtinimo“

 

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-773 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“

 

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V-1434 Dėl Valstybinės teismo medicinos tarnybos atliekamų ekspertinių tyrimų pagal fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių ar jų padalinių prašymus įkainių apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V-73 Dėl Teismo ekspertizių darymo Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje nuostatų patvirtinimo

 

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-397 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-708 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 141:2017 „Teismo medicinos gydytojas patvirtinimo"

 

10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. V-874 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-597 „Dėl informacijos, susijusios su žmonių apsinuodijimais ir jų specifine profilaktika, kaupimo ir teikimo pakeitimo"

 

11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-157/1V-118 „Dėl Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. 565 „Dėl Medicininio mirties liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr.V-1005/V-235 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-755/V-106 „Dėl Leidimo mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

Informacija atnaujinta 2019-08-26