Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai

 

1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 1R-135 "Dėl valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos atliekamų tyrimų (ekspertizių) kainų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 63-3007)

 

2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1R-231 "Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 344 "Dėl išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo"

 

3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 1R-354 "Dėl teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 112 "Dėl teisinių žinių programos asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, patvirtinimo" pakeitimo"

 

4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 1R-9 "Dėl teisingumo ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1R-34 "Dėl teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo" pakeitimo"

 

5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 1R-69 "Dėl teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1R-302 "Dėl teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

 

6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2017 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1R-90 "Dėl teisingumo ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1R-34 "Dėl teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo" pakeitimo"

 

7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1R-308/V-1247 „Dėl nuteistųjų, susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, sveikatos būklės patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“