Toksikologiniai tyrimai ir ekspertizės

 

  • Etilo alkoholio nustatymas kraujyje, šlapime ir kitoje biologinėje medžiagoje;
  • Alkoholio surogatų ir kitų lakių nuodų (metilo, propilinių, butilinių ir amilinių alkoholių, acetono, etilenglikolio ir kt.) nustatymas biologinėje medžiagoje;
  • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymas biologinėje medžiagoje;
  • Vaistinių medžiagų nustatymas biologinėje medžiagoje;
  • Rūgščių, šarmų, fosforo organinių junginių ir kitų cheminių medžiagų nustatymas mirusiųjų biologinėje medžiagoje;
  • Karboksihemoglobino ir methemoglobino nustatymas mirusiųjų kraujyje.