Mokslas

 

VTMT vykdo mokslo tiriamąją ir taikomąją bei metodinę veiklą teismo medicinos srityje, naujų tyrimo metodų ir technologijų, pagrįstų moksliniais tyrimais, diegimą ekspertinėje praktikoje, užtikrinant aukštą ekspertizių (tyrimų) kokybę ir savalaikiškumą.

VTMT atlieka biomedicinos (B000) srities, medicinos (06B) krypties, teismo medicinos šakos (B770) ir su ja susijusiomis kitomis mokslo šakomis tiriamuosius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus. 

 

VTMT pagrindinės mokslinės veiklos kryptys:

  • Naujausių biotechnologijų taikymas, kuriant šiuolaikines medicininių – biologinių ekspertizių tyrimų metodikas;
  • Mirties priežasčių ir laiko nustatymas, taikant specifinius ir kompleksinius tyrimus, naujų metodikų paieška. 

VTMT dirba 11 mokslo daktaro laipsnį turinčių darbuotojų, 3 iš jų suteikti pedagoginiai vardai. Mokslinės veiklos rezultatai skelbiami atliktose mokslo studijose, moksliniuose straipsniuose ir pranešimuose, veiklos ataskaitose, mokslo renginiuose, apgintose daktaro disertacijose.

VTMT mokslininkai ir tyrėjai dalyvauja teismo medicinos specialistų mokymo procese, skaito paskaitas, rengia seminarus Vilniaus universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų, Mykolo Romerio, Vytauto Didžiojo universitetų studentams bei teisėsaugos institucijų pareigūnams.

VTMT dalyvauja tarptautinėse mokslo programose ir projektuose, vykdo bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucijomis, yra tarptautinių organizacijų narė (plačiau žr. čia). Dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje sieja bendras tikslas – teismo medicinos ekspertinės, mokslinės ir mokymo veiklos tobulinimas ir plėtra Europos Sąjungos kontekste, užtikrinant aukštą profesinį lygį bei reikalavimus keliamus teismo medicinai.

 

 

 
 
 
 

 

Informacija atnaujinta 2019-02-05