VTMT darbuotojų apgintos disertacijos Vilniaus universitete

 

 • 2016 m. Sigitas Laima. Psichologinis smurtas: teismo medicininės įžvalgos ir kriterijų patikra. Daktaro disertacija. Biomedicinos mokslai, medicina. 
 • 2015 m. Nerijus Karlonas. Raminamųjų-migdomųjų vaistų likučių kietafazė ekstrakcija iš biologinės kilmės bandinių ir nustatymas sparčiosios dujų chromatografijos metodu. Fiziniai mokslai, chemija.
 • 2008 m. Giedrius Kisielius.Kaukolės skliauto lūžių mechanizmo nustatymas kaulo šlifuose. Medicina.
 • 2007 m. Vygantas Stonkus. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymas stiklakūnyje. Medicina.
 • 2006 m. Robert Bojarun. Individo biologinio amžiaus nustatymas pagal nuolatinių dantų šaknų mikrostruktūrą. Medicina.
 • 2005 m. Gražina Šniepienė. Mirčių, susijusių su narkotinių medžiagų vartojimu, socialiniai ir teismo medicininiai ypatumai Klaipėdos apskrityje 1993-2002 m. Medicina.
 • 2005 m. Jūtatė Gincman-Dorošenko. Smurtas prieš vaikus teismo medicininiu požiūriu. Medicina.
 • 2005 m. Romas Raudys. Teismo medicininiai tyrimai (ekspertizės) išžaginimų atvejais: buvusio prievartinio lytinio akto įrodymas ir pasekmės moters sveikatai. Medicina.
 • 2005 m. Paulius Petreikis. Mirtinos galvos smegenų traumos: griūvimų ir kritimų klinikiniai ir teismo medicininiai aspektai. Medicina.
 • 2004 m. Alvydas Benošis. Alkoholinio neblaivumo ir mirtingumo sąsajų teismo medicininiai, teisiniai, socialiniai aspektai“. Medicina.
 • 2004 m. Zita Nijolė Minkuvienė. Narkotinių – psichotropinių medžiagų tyrimų dinamika Lietuvoje 1992-2001 m. ir jų nustatymui vartojamų diagnostinių metodų vertė. Medicina.
 • 2004 m. Marija Jakubėnienė. Metalizacijos pėdsakų sužalojimuose nustatymas Rentgeno fluorescencijos ir atominės sugerties spektrinės analizės metodais. Medicina.

 

Rengiamos disertacinės temos:

Informacija ruošiama.