Mokslinės publikacijos, tezės ir pranešimai

2017 metai

 

 

Skaityti pranešimai tarptautiniuose kongresuose, konferencijose, seminaruose

 

 • [Alvydas Benošis, Romas Raudys, Rimantas Laurinavičius], Alvydas Navickas. Suicide of forensic aspects in Lithuania. Tarptautinis pasaulinės psichiatrų asociacijos kongresas ,,Besikeičianti visuomenė, besikeičianti psichiatrija, besikeičiantis žmogus“ (WPA Internal Zonal Congress), 2017 m. gegužės 3-6 d., Radisson Blu Hotel, Vilnius;
 • Alvydas Benošis, Romas Raudys, Rimantas Laurinavičius. Savižudybių ir alkoholio vartojimo santykis Lietuvoje teismo medicininių tyrimų duomenimis. Tarptautinė konferencija ,,Aktualūs klausimai teismo medicinos praktikoje" (,,Actual issues on forensic medicine practice, advantages of scientific research: medico-legal evaluation and diagnostic possibilities"), 2017 m. gegužės 24-25d., Vilnius, Lietuva;
 • [Alvydas Benošis, Jūris Plenta, Ramunė Sitienė], Jurgita Golumbevskienė, Denisas Korobovas, Saulius Laurinavičius. Mirusiojo parengimo daktiloskopijai praktiniai aspektai. Tarptautinė konferencija ,,Aktualūs klausimai teismo medicinos praktikoje" (,,Actual issues on forensic medicine practice, advantages of scientific research: medico-legal evaluation and diagnostic possibilities"), 2017 m. gegužės 24-25d., Vilnius, Lietuva;
 • Alvydas Benošis, Gražina Marija Piliponienė. Mirusiųjų laidojimo valstybės lėšomis pagrindiniai organizavimo principai. Tarptautinė konferencija ,,Aktualūs klausimai teismo medicinos praktikoje" (,,Actual issues on forensic medicine practice, advantages of scientific research: medico-legal evaluation and diagnostic possibilities"), 2017 m. gegužės 24-25d., Vilnius, Lietuva;
 • Marija Čaplinskienė, Jūratė Jankauskienė, Rima Baranovienė. Naujos kartos DNR analizės sistemos (NGS) taikymo galimybės teismo medicinoje.  Tarptautinė konferencija ,,Aktualūs klausimai teismo medicinos praktikoje" (,,Actual issues on forensic medicine practice, advantages of scientific research: medico-legal evaluation and diagnostic possibilities"), 2017 m. gegužės 24-25d., Vilnius, Lietuva;
 • Giedrius Kisielius. Teismo antropologija Lietuvoje. Tarptautinė konferencija ,,Aktualūs klausimai teismo medicinos praktikoje" (,,Actual issues on forensic medicine practice, advantages of scientific research: medico-legal evaluation and diagnostic possibilities"), 2017 m. gegužės 24-25d., Vilnius, Lietuva;
 • Giedrius Kisielius, Ramunė Sitienė, Egidijus Burzdikas. Pažangių technologijų, taikomų nustatant asmens tapatybę, įdiegimas: trimačio (3D) skenerio sistemos taikymas teismo medicinoje. Tarptautinė konferencija ,,Aktualūs klausimai teismo medicinos praktikoje" (,,Actual issues on forensic medicine practice, advantages of scientific research: medico-legal evaluation and diagnostic possibilities"), 2017 m. gegužės 24-25d., Vilnius, Lietuva;
 • Jana Bytautaitė, Kazimiež Zinkevič. Mirtinas nukraujavimas lūžus nosies kaulams: atvejo pristatymas. Tarptautinė konferencija ,,Aktualūs klausimai teismo medicinos praktikoje" (,,Actual issues on forensic medicine practice, advantages of scientific research: medico-legal evaluation and diagnostic possibilities"), 2017 m. gegužės 24-25d., Vilnius, Lietuva;
 • Alvydas Benošis. Alkoholio vartojimas Lietuvoje remiantis teismo medicininių autopsijų duomenimis (Alcohol consumption in Lithuania according to medical forensic autopsy data). Tarptautinis seminaras ,,Persisting burden of alcohol in Central and Eastern Europe: recent evidence and measurement issues“, 2017 m. birželio 21-23 d., Artis Centrum Hotel, Vilnius;

 • [J. Jankauskienė, J.Kukienė, V. Ivanova], G. Aleknavičiūtė. Population data and forensic genetic evaluation with the YfilerTM Plus PCR Amplication kit in the Lithuanian population. 27-asis tarptautinis teismo genetikų asociacijos kongresas, 2017 m. rugpjūčio 28 - rugsėjo 2 d., Seulas, Pietų Korėja;

 • Tadas Bimba, Egidijus Burzdikas, Alvydas Benošis. Possibilities of forensic medical examination of gunchot injuries in Lithuania based on the case study. Tarptautinis Baltijos šalių teismo medicinos asociacijos kongresas, 2017 m. rugsėjo mėn. 21-22 d., Talinas, Estija.

 • Marija Čaplinskienė, Jūratė Jankauskienė, Rima Baranovienė. Developing a next-generation sequencing (NGS) platforms applications in forensic and legal  medicine use: new approach in practical and scientific research. Tarptautinis Baltijos šalių Teismo medicinos asociacijos kongresas, 2017 m. rugsėjo mėn. 21-22 d., Talinas, Estija;

 • Marija Jakubėnienė, Leonas Gogelis. The comparative study of alcohol concentration in postmortem study specimens of blood, urine and bile. Tarptautinis Baltijos šalių teismo medicinos asociacijos kongresas, 2017 m. rugsėjo mėn. 21-22 d., Talinas, Estija;

 • Giedrius Kisielius. Sharp force trauma on bones – possibilities of weapon identification (archaeological and recent cases). Tarptautinis Baltijos šalių Teismo medicinos asociacijos kongresas, 2017 m. rugsėjo mėn. 21-22 d., Talinas, Estija.

 

Tarptautinių konferencijų tezės recenzuojamuose leidiniuose

 

 • Nerijus Karlonas. Mišrios prigimties polimerinio sorbento ir sparčios dujų chromatografijos metodo tyrimas, pritaikymas daugiakomponentinių vaistų likučių nustatymui biologinės kilmės medžiagoje. Development of mixed-mode polymeric sorbent assay for a multi-residue analysis of drugs in biological matrices by fast chromatography technique. 60-oji tarptautinė gamtos ir fizinių mokslų studentų konferencija Open Readings 2017, Vilniaus universitetas, 2017 m. kovo  14-17. Abstraktų knyga, p. 340. ISSN 2029-4425.

 

Straipsniai tarptautiniuose ISI Web of Science leidiniuose

 

 • [J. Jankauskienė, J. Kukienė, V. Ivanova], G. Aleknavičiūtė. Lietuvos populiacijos tyrimas ir teismo genetinis vertinimas naudojant YfilerTM Plus PCR Amplification Kit rinkinį. (Population data and forensic genetic evaluation with YfilerTM Plus PCR Amplification Kit in the Lithuanian population). // Forensic Science International: Genetics Supplement Series 6 (2017), p. 606-607. Prieiga per internetą: <https: //doi.org/10.1016/j.fsigss.2017.10.009>;
 • [J. Plenta, G. Kisielius, R. Raudys], R. Badaras, T Jovaiša, V. Justickis, I. Plentaitė. Apsinuodijimų etilo ir izopropilo alkoholiais vertinimo standartizavimas (Ethyl and isopropyl alcohol poisonings: standardised approach for postmortem evaluation of the toxic interaction). // Romanian Journal of Legal Medicine, vol. 25(4), 2017, p. 384-389. Prieiga per internetą: <http://rjlm.ro/index.php/arhiv/601 >. DOI:10.4323/rjlm.2017.384;
 • K.Lasienė, [D. Gasiliūnas], N. Juodžiukynienė, A. Dabužinskienė, A. Vitkus, B. Žilaitienė. 40-50 metų amžiaus vyro sėklidžių morfologinės ypatybės. ( Morphological pecularities of the testes in 40-50 years-old men). // Papers on Anthropology, vol. 26(2), 2017, p. 82-87. ISSN 1406-0140. Prieiga per internetą: <https: //doi.org/10.12697/poa.201726.2.08>.

 


Tarptautinių konferencijų tezės nerecenzuojamuose mokslo leidiniuose

 

 • Alvydas Benošis, Januš Rybalko. Alcohol related deaths in Lithuania in 1985-2016 according to medico-legal data. Forensic Medicine Conference of the Baltic Medico-Legal Assocation. Tallinn, Estonia, 21st-22nd of September 2017. Book of abstracts, p. 39;
 • Alvydas Benošis. Camparative analysis of suicide and alcohol use in Lithuania based on forensic medical data. Forensic Medicine Conference of the Baltic Medico-Legal Assocation. Tallinn, Estonia, 21st-22nd of September 2017. Book of abstracts, p. 40;
 • [Alvydas Benošis, Romas Raudys, Rimantas Laurinavičius], Alvydas Navickas. Suicide of forensic aspects in Lithuania. Tarptautinis pasaulinės psichiatrų asociacijos kongresas ,,Besikeičianti visuomenė, besikeičianti psichiatrija, besikeičiantis žmogus“ (WPA Internal Zonal Congress), 2017. // Poster Abstract Book, WPA Inter Zonal Congress, Vilnius, Lithuania, 3-6 May, 2017. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com>;
 • Tadas Bimba, Egidijus Burzdikas, Alvydas Benošis. Possibilities of forensic medical examination of gunchot injuries in Lithuania based on the case study. Forensic Medicine Conference of the Baltic Medico-Legal Assocation. Tallinn, Estonia, 21st-22nd September 2017. Book of abstracts,, p. 41;
 • Marija Čaplinskienė, Jūratė Jankauskienė, Rima Baranovienė. Developing a next-generation sequencing (NGS) platforms applications in forensic and legal  medicine use: new approach in practical and scientific research. Forensic Medicine Conference of the Baltic Medico-Legal Assocation. Tallinn, Estonia, 21st-22nd September 2017. Book of abstracts,, p. 7;
 • Marija Čaplinskienė, Zita Minkuvienė, Romas Raudys. Prevalence of alcohol and other psychoactive substances in drivers: an issue for traffic safety in Lithuania in the EU content. Forensic Medicine Conference of the Baltic Medico-Legal Assocation. Tallinn, Estonia, 21st-22nd of September 2017. Book of abstracts, p. 44;
 • [Eleonora Jurolaic, Emilija Usavičienė, Sigitas Laima], Algimantas Jasulaitis. Large meningioma - a random finding during autopsy. Forensic Medicine Conference of the Baltic Medico-Legal Assocation. Tallinn, Estonia, 21st-22nd of September 2017. Book of abstracts, p. 47;
 • Eglė Šarkienė. Determination of narcotic-psychotropic substances in the cadaver internal organs (liver) from small quantities of the sample by GS/MS method. Forensic Medicine Conference of the Baltic Medico-Legal Assocation. Tallinn, Estonia, 21st-22nd of September 2017. Book of abstracts, p. 58.