Mokslinės publikacijos, tezės ir pranešimai

2018 metai

 

 

Tarptautinių konferencijų tezės recenzuojamuose leidiniuose

 

 • Nerijus Karlonas. Development and validation of mixed-mode solid phase extraction method for the determination of medicine drugs in biological matrices (Mišraus tipo kietafazės ekstrakcijos metodo tyrimas ir įteisinimas, nustatant medikamentus biologinėje medžiagoje). 61-oji tarptautinė gamtos ir fizinių mokslų konferencija ,,Open Readings 2018“, Fizinių ir technologijos mokslų centras, 2018 m. kovo 20-23. Abstraktų knyga, p. 245, ISSN 2029-4425. Prieiga per internetą: http://www.openreadings.eu/thesismanager/thesis18/24Karlonas.pdf.

 

Skaityti pranešimai tarptautiniuose kongresuose, konferencijose, seminaruose

 

 • [A. Benošis], A. Navickas. Palaidotieji valstybės lėšomis Lietuvoje: kai kurie aspektai mirties priežasčių ir socialinės elgsenos požiūriu. 10-oji tarptautinė teismo psichiatrijos konferencija ,,Elgsena - norma ir patologja", 2018 m. rugsėjo 27-28 d., Klaipėda;
 • Nerijus Karlonas. Naujų sintetinių opioidų nustatymas biologinėse terpėse skysčių chromatografijos-tandeminės masių spektrometrijos metodu (Determination of new synthetic opioids in biological samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry). Respublikinė mokslinė konferencija ,,Aktualūs klausimai teismo medicinos praktikoje. Naujos narkotinės ir psichotropinės medžiagos“, 2018 m., lapkričio 29 d., Vilnius; 
 • Daisuke Yajima, Suguru Torimitsu, Yukiko Oya, [Dalė Malakienė], Hirotaro Iwase. Prigėrimo diagnozės nustatymas sumuojant natrio, kalio ir chloridų jonų koncentracijos lygį pleištakaulio sinuso skystyje. Tarptautinė konferencija ,,Pažangių technologijų, taikomų nustatant asmens tapatybę, įdiegimas. Aktualūs klausimai teismo medicinos praktikoje“, 2018 m. gegužės 24 d., Vilnius;
 • Marija Čaplinskienė, Jūratė Jankauskienė, Rima Baranovienė. ,,Naujos kartos DNR analizės sistema, skirta žmogaus identifikavimui, taikymo galimybės teismo medicinoje“. Tarptautinė konferencija ,,Pažangių technologijų, taikomų nustatant asmens tapatybę, įdiegimas. Aktualūs klausimai teismo medicinos praktikoje“, 2018 m. gegužės 24 d., Vilnius;
 • Giedrius Kisielius, Sigitas Abrutis. Trijų dimensijų (3D) veido-kaukolės sugretinimo sistema. Tarptautinė konferencija ,,Pažangių technologijų, taikomų nustatant asmens tapatybę, įdiegimas. Aktualūs klausimai teismo medicinos praktikoje“, 2018 m. gegužės 24 d., Vilnius;
 • [Jūratė Jankauskienė, V. Ivanova,  D. Bunokienė], R. Jankauskas. Sukilėlių palaikų, rastų Vilniuje ant Gedimino kalno, identifikavimas naudojant Y chromosomos STR lokusus. (The identification of human remains from rebels graves found on the Gediminas Hill in Vilnius city of Lithuania using Y chromosome STR locus). Tarptautinė teismo genetikų konferencija ,,11th Haploid Markers 2018 Conference“, 2018 m. gegužės 16-20 d, Bygoščius, Lenkija (stendinis pranešimas).

 

Straipsniai Lietuvos recenzuojamuose mokslo leidiniuose

 

 • Julita Liučvaikytė, Jogintė Saulė Anužytė, [Sigitas Chmieliauskas, Sigitas Laima], Jurgita Stasiūnienė. Etilo alkoholio reikšmė trauminiam galvos smegenų sužalojimui. // Laboratorinė medicina. 2018;2 0(2):10–15;

 

Straipsniai tarptautiniuose ISI Web of Science leidiniuose

 

 • K.Lasienė, [D. Gasiliūnas], N. Juodžiukynienė, A. Vitkus. Su amžiumi susijusios Lietuvos moterų kiaušidžių morfologinės ypatybės. (Age-related morphometrical pecularities of Lithuanian women‘s primordial ovarian follicles) // Reproductive Biology and Endocrinology, vol. 2018 Jul 14;16(1):66. ISSN 1406-0140. Prieiga per internetą: <https: //doi.org/10.1186/s12958-0138-0384-4>.
 • [Sigitas Chmieliauskas, Sigitas Laima, Gerda Andriuskeviciute], Eleonora Jurolaic, Algimantas Jasulaitis. Homicide rates in Lithuania. // Journal of Forensic Science 2018;63(3):724–727;
 • [Chmieliauskas Sigitas, Banionis Dalius, Laima Sigitas, Andriuskeviciute Gerda, Mazeikiene Sandra], Stasiuniene Jurgita, Jasulaitis Algimantas, Jarmalaite Sonata. Autopsy relevance determining hemochromatosis: case report // Medicine. 2017;96(49):e8788);
 • [Sigitas Chmieliauskas], Eimantas Mundinas, [Dmitrij Fomin, Gerda Andriuskeviciute, Sigitas Laima], Eleonora Jurolaic, Jurgita Stasiuniene, Algimantas Jasulaitis. Sudden deaths from positional asphyxia: A case report // Medicine. 2018;97(24):e11041;
 • [Sigitas Chmieliauskas], Joginte Saule Anuzyte, Julita Liucvaikyte, [Sigitas Laima], Eleonora Jurolaic, Saulius Rocka, [Dmitrij Fomin], Jurgita Stasiuniene, Algimantas Jasulaitis. Importance of effusion of blood under the dura mater in forensic medicine. A STROBE - compliant retrospective study. // Medicine, 2018;97(39):e12567;
 • [Dmitrij Fomin, Vilma Baranauskaite, Emilija Usaviciene, Alina Sumkovskaja, Sigitas Laima], Algimantas Jasulaitis, [Zita Nijole Minkuviene, Sigitas Chmieliauskas], Jurgita Stasiuniene. Human deaths from drug overdoses with carfentanyl involvement – new rising problem in forensic medicine A STROBE – compliant retrospective study. // Medicine. 2018;97(48):e13449.

 

Metodinė priemonė

 

 • Virginija Adomaitienė, Robertas Bagdzevičius, Rasa Bubliauskienė, Žana Bumbulienė, [Sigitas Chmieliauskas], Ieva Daniūnaitė, Eglė Drejerienė, Edita Gruodytė, Algirdas Jaras, Kristina Jarienė, Rimantas Kėvalas, Kristina Navickienė, Marija Jakubėnienė, Violeta Jusevičiūtė, Vesta Kučinskienė, Arūnas Meška, Auksė Mickienė, Meilė Minkauskienė, Rūta Nadišauskienė, Neringa Palionienė, [Romas Raudys], Žilvinas Saladžinskas, Marijus Šalčius, Jonas Šurkus. Seksualinio smurto moteriškosios lyties aukos tyrimo metodika. Parengta pagal žurnale Lietuvos akušerija ir ginekologija 2016 m. III ir IV numeriuose spausdintus straipsnius. Kaunas: Vitae Litera. 2018.

 

 

Informacija atnaujinta 2019-02-05