Mokslinės publikacijos, tezės ir pranešimai

2019 metai

 

 

 

  • Nerijus Karlonas. Development of mixed-mode polymeric sorbent for the determination of medicine drug in biological matrices (Mišraus tipo polimerinio sorbento tyrimas nustatant medicininį vaistą biologinėje medžiagoje). 62-oji tarptautinė gamtos ir fizinių mokslų konferencija ,,Open Readings 2019“, Fizinių ir technologijos mokslų centras, 2019 m. kovo 19-22. Abstraktų knyga, p. 143, ISBN 978-609-07-0137-9. Prieiga per internetą: http://www.openreadings.eu/thesismanager/thesis19/P1-65.pdf;
  • Vadovėlis „Seksualinis smurtas. Profesionalaus elgesio taktika”. Autorių kolektyvas: V. Adomaitienė, R. Bagdzevičius, R. Bumbliauskaitė, Ž. Bumbulienė, [Romas Raudys, Sigitas Chmieliauskas, Marija Jakubėnienė] ir kt. LSMU, 2019, UAB „Vitae Litera”, 2019, ISBN 978-609-454-363-0, eISBN 978-609-454-364-7.

 

Straipsniai Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose
 
 

  • Petras Navickas, Laura Lukavičiūtė, Pranas Šerpytis, [Alvydas Benošis], Rokas Šerpytis, Konstantinas Daškevičius, Alvydas Navickas. Išeminės širdies ligos ir savižudybių paplitimo sąsaja Europos Sąjungoje. // Sveikatos mokslai / Health Sciences in Eastern Europe, 2019, 29 tomas, Nr. 1, p. 42-49. ISSN 1392-6373. DOI: https://doi.org/10.5200/sm-hs.2019.008;
  • [Alvydas Benošis], Alvydas Navickas. Palaidotų savivaldybių biudžeto lėšomis mirusių asmenų Lietuvoje kai kurie apžvalgos duomenys mirties priežasčių ir socialiniu požiūriu. // Apžvalga. Informacija / Review. Information, 2019, p. 72-85.

  

Tarptautinių konferencijų pranešimų tezės
 
 

  • Kristina Lasienė, [Donatas Gasiliūnas], Nomeda Juodžiukynienė, Aleksandras Vitkus, Birutė Žilaitienė. Su amžiumi susiję Wistar žiurkių sėklidžių morfologiniai parametrai (Age-related morphological parameters of Wistar rats‘ testes). Tarptautinė Baltijos šalių morfologijos konferencija, 2019 m. spalio 24-25, Kaunas. Abstraktų knyga, Medicina, 2019, vol. 55, suppl. 2. ISSN 1648-9233.

 

 

Informacija atnaujinta 2019-11-19