Valstybinės teismo medicinos tarnybos dalyvavimas tarptautinėse mokslo programose ir projektuose

 

Tarptautinės mokslo programos
Projektai
Laikotarpis
Rezultatai
ES VSF
Pažangių technologijų, taikomų nustatant asmens tapatybę, įdiegimas
Naujos kartos DNR analizės sistema, skirta žmogaus identifikavimui
2014-2020 m.
ES VSF
Pažangių technologijų, taikomų nustatant asmens tapatybę, įdiegimas
Trimatis (3D) skeneris ir programinė įranga
2014-2020 m.
 ES 7 BP
EUROFORGEN-NoE projektas
Europos teismo genetikos kompetencijų tinklų projektas
2012-2017 m.
WP1-WP5
 ES 6 BP
DRUID PROJEKTAS
(Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines /
Vairavimas apsvaigus nuo narkotinių - psichotropinių medžiagų, alkoholio ir medikamentų)
2006-2012 m.
2012 m. pateikta galutinė ataskaita ir rekomendacijos